90 złotych na ucznia klas I-III. Oto maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I-III.

W kolejnych klasach maksymalne kwoty dotacji kształtują się następująco:
– 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
– 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
– 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Szkoły dostaną większe pieniądze na podręczniki i ćwiczenia