Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informację o działalności RPO w 2018 r. Nie mogło zabraknąć tematu edukacji

W środę w nocy Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informacje o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2018 r. Choć przemawiał niemal do pustej sali w jego wystąpieniu nie zabrakło tematyki edukacyjnej.

W informacji RPO zawarł – jak sam ocenił – 15 konkretnych problemów z zakresu wolności i praw obywatelskich wymagających pilnego rozwiązania. Rzecznik nawiązywał do reformy edukacji, w kontekście której przekonywał o problemach z rekrutacją oraz pogorszeniem się jakości nauczania. Zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.

O działaniach Rzecznika na niwie edukacyjnej pisaliśmy m.in. tutaj:

Raport: działania RPO ws. likwidacji gimnazjów i reformy edukacji

RPO pisze do MEN ws. kumulacji roczników. „Obecna sytuacja narusza konstytucyjne prawo do nauki”

Czy uczniowie są przeciążeni pracami domowymi? MEN odpowiada RPO

Bodnar mówił też w Sejmie m.in. o problemie smogu oraz podpalania wysypisk, realizacji praw rodzicielskich, wykluczeniu społecznym, sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, problemie stosowania przemocy na posterunkach policji.

RPO wskazywał również na dostęp do mieszkań socjalnych oraz na jakość tych mieszkań, a także na brak systemowych rozwiązań dla problemów osób w kryzysie bezdomności.

Bodnar przedstawił również pięć “kwestii instytucjonalnych”, które należy rozwiązać, m.in. zagrożenie dla niezależności sądownictwa, prokuratorów. Według niego zagrożona jest również wolność dostępu do informacji publicznej. Adama Bodnara niepokoi także sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym i lekceważenie “rekomendacji różnych organów międzynarodowych”.

Główne tezy wystąpienia RPO można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki