Ankieta Głosu. Emerytura stażowa wg MEiN – tylko dla niektórych nauczycieli. Krytyczne oceny, chcemy powrotu art. 88 KN!

Jak oceniasz propozycję MEiN, aby prawo do emerytury stażowej otrzymało jedynie kilkanaście procent nauczycieli? – zapytaliśmy nauczycieli odwiedzających stronę Głosu. Resort przedstawił taką propozycję na spotkaniu ze związkami zawodowymi 26 kwietnia. Okazało się, że zamiast  powrotu do wcześniejszych emerytur z art. 88 KN, ministerstwo dopuszcza przyznanie prawa do tzw. emerytury stażowej – dla nie więcej niż kilkunastu procent nauczycieli. Znamy już wyniki ankiety Głosu – zdecydowana większość głosujących wyraża rozczarowanie propozycją MEiN.

Emerytura stażowa według koncepcji MEiN byłaby naliczana według nowych zasad emerytalnych (co wpłynęłoby istotnie na wysokość świadczenia), a prawo do skorzystania z tego świadczenia miałoby jedynie kilkanaście procent nauczycieli, którzy spełnili warunki stażowe oraz podjęli pracę w oświacie do 1999 r. Co oznacza, że prawo to miałoby charakter wygasający. Wprowadzenie nowego świadczenia emerytalnego mogłoby oznaczać likwidację nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (choć resort mówi, że nie).

O ocenę koncepcji emerytur stażowych poprosiliśmy nauczycieli odwiedzających stronę Głosu. Większość spośród 3,7 tys. głosujących przyjęła propozycję MEiN z rozczarowaniem.

„Należy przywrócić prawo do wcześniejszej emerytury dla wszystkich nauczycieli” – uważają nauczyciele rozczarowani wąską koncepcja emerytur stażowych.

A oto wyniki głosowania (głosowanie trwało od 28 kwietnia do 8 maja br.).:

>> Więcej na ten temat propozycji MEiN – w Głosie Nauczycielskim nr 19 z 10 maja br.

ZNP po spotkaniu na temat emerytur nauczycielskich: “Jesteśmy rozczarowani”. MEiN nie chce powrotu do art. 88

Nasze wcześniejsze ankiety „emerytalne”:

Ankieta Głosu. Powrót wcześniejszych emerytur? Tak, popieramy! Prawie 9,5 tys. głosów, w tym 93 proc. ZA!

Fot. Dreamstime