Apel do ministra Piontkowskiego: Wprowadźmy do szkół program nauczania związany ze zmianami klimatycznymi

„W poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, o niezwłoczne podjęcie konkretnych działań, zwrócenie się do niezależnych ekspertów, autorytetów renomowanych uczelni i instytucji, w celu opracowania i wprowadzenia do przedszkoli i szkół rzetelnego, fachowego programu podejmującego tematykę związaną ze zmianami klimatycznymi” – czytamy w oświadczeniu OMKS Ogólnopolskiego Porozumienia Nauczycieli.

To kolejna inicjatywa mająca na celu wprowadzenie do podstawy programowej nowych przedmiotów. O innych pomysłach pisaliśmy tutaj:

“Wiedza o Zdrowiu” na wzór Wiedzy o Społeczeństwie? Rzecznik Praw Pacjentów chce nowego przedmiotu

Ogólnopolskiego Porozumienie Nauczycieli proponuje, by w polskich szkołach nauczano o zmianach klimatycznych i zagrożeniach z tym związanych.

„Jako nauczycielki i nauczyciele Ogólnopolskiego Porozumienia Nauczycieli reprezentujący środowisko przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z całej Polski, będąc świadomymi odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń oraz zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, uważamy, że konieczne jest wprowadzenie do systemu edukacji programu, dotyczącego zachodzących procesów i sposobów przeciwdziałania pogłębiającym się zjawiskom” – napisali m.in. nauczyciele z OMKS.

“(…) Wielu młodych ludzi rozumie wagę problemu, świadczą o tym m.in. rozpoczęte jeszcze w roku szkolnym protesty oraz wakacyjny strajk klimatyczny. Jako nauczycielki i nauczyciele wyrażamy dla nich swoje pełne poparcie i obiecujemy, że nie będziemy obojętni! Nie pozostawimy naszych uczniów samych, bo to oni kiedyś zapłacą za decyzje dorosłych!” – czytamy w stanowisku OMKS, które zachęca do podpisywania apelu w tej sprawie.

Pełną treść apelu do ministra Piontkowskiego można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: naszademokracja.pl