Apel Pamięci przed Pomnikiem TON na warszawskim Powiślu. Jak co roku! Chwała Bohaterom!

To już piękna tradycja pielęgnowana od ponad 20 lat przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP. Spotkanie nauczycieli, związkowców, uczniów, samorządowców przed Pomnikiem TON odbywa się zawsze w dniu inauguracji nowego roku szkolnego o godzinie 12.00.

1 września br. nauczyciele protestowali przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki przeciwko niskim płacom, ale 4 września byli myślami zupełnie gdzie indziej. Witali nowy rok szkolny w Warszawie na Powiślu przed Pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. To już piękna tradycja pielęgnowana od ponad 20 lat przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP we współpracy z władzami Warszawy.

Spotkanie nauczycieli, związkowców, uczniów, samorządowców przed Pomnikiem TON na warszawskim Powiślu odbywa się zawsze w dniu inauguracji nowego roku szkolnego o godzinie 12.00, dla uczczenia bohaterów II wojny światowej – nauczycieli tajnego nauczania.

A dlaczego przed Pomnikiem TON? Bo TON to organizacja o ogromnych, historycznych zasługach, właśnie dla organizacji tajnego nauczania w okupowanym kraju. Rozpoczęła działalność w podziemiu już w październiku 1939 r., w pierwszych tygodniach okupacji, po tym jak Związek Nauczycielstwa Polskiego przeszedł do konspiracji. TON to był – o czym nie wszyscy wiedzą – kryptonim ZNP działającego w realiach okupacji niemieckiej.

Tajna Organizacja Nauczycielska zapisała się złotymi głoskami w dziejach polskiej oświaty. Stanowiła jeden z filarów Polskiego Państwa Podziemnego.

– Mimo grożących kar za nielegalne nauczanie nauczyciele nie porzucili swego powołania – przypomniała Ewa Zielińska, sekretarz Okręgu Mazowieckiego ZNP. – Przez cały okres II wojny światowej służyli uczniom traktując to jako jedną ze skutecznych form walki z okupantem – dodała.

Jak podkreśliła Ewa Zielińska, zasięg tajnego nauczania w Polsce był fenomenem na skalę europejską. Objęto nim około 2 mln uczniów i studentów, a ich nauczaniem zajmowało się kilkanaście tysięcy nauczycieli i wykładowców, z których większość zginęła w obozach koncentracyjnych.

Na fenomen wyjątkowości tajnego nauczania w Polsce zwrócił też uwagę Tomasz Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP: – Żadne inne państwo w swojej historii nie może poszczycić się takimi dokonaniami swoich nauczycieli i uczniów.

Hołd nauczycielom tajnego nauczani złożyli uczestnicy uroczystości składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem TON. A byli wśród nich związkowcy ze Sławomirem Broniarzem, prezesem ZNP, i Jerzym Wiśniewskim, honorowym prezesem Okręgu Mazowieckiego ZNP na czele.

Liczną grupę samorządowców reprezentowali: Renata Kaznowska – zastępca prezydenta m. st. Warszawy, Dorota Łoboda – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy, Mirosław Sielatycki – wicedyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy, Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Kwiaty złożyli również Rafał Miastowski – burmistrz Mokotowa i jego zastępca Krzysztof Skolimowski oraz Aleksander Ferens – burmistrz dzielnicy Śródmieście.

I jeszcze jeden stały punkt programu spotkania pod Pomnikiem TON – krótki, lecz niezwykle poruszający program artystyczny. W tym roku przygotowały go uczennice Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie Rembertowie pod kierunkiem nauczycielki Agnieszki Strzelczyk. Natomiast oprawę muzyczną przygotowała Alina Idzikowska, nauczycielka SP nr 217 w tymże Rembertowie.

Warto podkreślić, że w uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe licznych szkół. W ten sposób młodzież wspólnie z nauczycielami oddała cześć bohaterom, którym tak wiele zawdzięczamy.

Witold Salański

Ofiarność w wielkiej chwili! Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciele związkowcy w obronie ojczyzny w 1939 r.

Bojownicy niepodległości. Tajna Organizacja Nauczycielska – kryptonim Związku Nauczycielstwa Polskiego (1939-1945)