Apel ZNP i FZZ o współdziałanie związków na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata” (FZZ)  zaapelowały do organizacji związkowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy.

„APEL o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie” jest reakcją na odrzucenie przez Sejm poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela, które gwarantowałyby nauczycielom 20-procentowy wzrost wynagrodzeń. Na początku sierpnia br. Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP.

Nie będzie podwyżki 20 proc. dla wszystkich nauczycieli od września. Większość sejmowa odrzuciła poprawki Senatu/ZNP w tej sprawie

Poprawki Senatu dotyczyły m.in. wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, a nie jak chciało MEiN tylko tej pierwszej grupy. Przyjęcie propozycji ZNP skutkowałoby tym, że we wrześniu br. płaca zasadnicza nauczyciela wynosiłaby:
* początkującego  3766 zł,
* mianowanego  4316 zł,
* dyplomowanego  5069 zł.

„Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek” – przypomniano apelu prezesa ZNP Sławomira Broniarza i Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego WZZ „Forum – Oświata” (FZZ).

„Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży” – podkreślili autorzy apelu.

GUS podał inflację za lipiec. Kolejny rekord i kolejny szok

Według ZNP i FZZ, w tej sytuacji niezbędne jest wspólne działanie wszystkich organizacji związkowych działających w szkolnictwie.

„Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20 proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty”.

Czarnek oferował nauczycielom ogromne podwyżki – tyle że… pensum i czasu pracy

MEiN kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nim, od 1 września br. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym ma wynieść 3424 zł, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze pozostałych 80 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się (czyli nadal będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto).

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego MEiN dotyczącego nauczycieli

(PS, GN)

***

Pełna treść APELU ZNP i WZZ „Forum-Oświata”:

APEL o współdziałanie 

na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie 

W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawek dotyczących 20 proc. wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy w oświacie. 

5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek.

Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20 proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty.

Sławomir Broniarz /-/   

Prezes ZNP

Sławomir Wittkowicz /-/  

Przewodniczący WZZ „Forum – Oświata”

Źródło: https://znp.edu.pl/apel-o-wspoldzialanie-na-rzecz-wzrostu-wynagrodzen-i-poprawe-warunkow-pracy/