Aż 60 proc. respondentów zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. FDDS rusza z kampanią „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”

Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 60 proc. badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. Znaczna część świadków pozostała wobec tych zachowań bierna. Co czwarta osoba przyznała, że nic nie zrobiła, chociaż była oburzona. FDDS już po raz szósty zbadała postawy Polaków związane ze stosowaniem kar fizycznych wobec dzieci.

„Brak reakcji często wynika z przeświadczenia, że nie powinniśmy się wtrącać w prywatne sprawy rodziny. To nieprawda. Reagowanie na przemoc wobec dzieci to nasz społeczny obowiązek. Dzieci same nie potrafią się obronić. To rolą osób dorosłych jest ochrona dzieci”- podkreśla FDDS.

W Polsce systematycznie wzrasta odsetek przeciwników karania fizycznego dzieci.  W 2022 roku ponad połowa (59 proc.) badanych uznała, że bicie dzieci jako kara nigdy nie powinno być stosowane.

Przeważająca część badanych osób opowiedziała się za prawnym zakazem bicia dziecka w twarz, mocnego bicia ręką, bicia pasem lub innym przedmiotem, ciągnięcia za włosy lub ucho oraz potrząsania lub popychania.

Jednocześnie – jak wynika z badania – większość rodziców co najmniej kilkukrotnie karciła swoje dzieci słownie (70 proc.), a 39 proc. ankietowanych więcej niż jednokrotnie dyscyplinowało swoje dzieci za pomocą kar cielesnych. Do częstego dyscyplinowania fizycznego swoich dzieci przyznało się 6 proc. rodziców.

Pełny raport FDDS „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie”  jest dostępny tutaj

Fundacja przygotowała też kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, której celem jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają, albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy.

Na stronie REAGUJ.fdds.pl można znaleźć konkretne informacje, jak reagować na przemoc wobec dzieci i gdzie szukać wsparcia.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. FDDS bierze w niej udział.

19 listopada – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – z inicjatywy FDDS na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostanie wyświetlone hasło „Dzieciństwo bez przemocy”, będące manifestem tej organizacji, która nie zgadza się na przemoc wobec dzieci.

(GN)

FDDS: Laureaci XII edycji nagród im. Aliny Margolis-Edelman. „To oni dają dzieciom siłę!”