Badania: AstraZeneca jest skuteczna w 79 proc. i nie wywołuje ryzyka zakrzepów

Najnowsze, duże badanie pokazało, że szczepionka AstraZeneca ma skuteczność sięgającą 79 proc. i jest w pełni bezpieczna – poinformował dziś producent powołując się na najnowsze wyniki dużego badania realizowanego w USA, Chile i Peru

AstraZeneca znalazła się ostatnio na zakręcie, gdy u kilkudziesięciu zaszczepionych nią w Europie osób (na kilkanaście milionów), stwierdzono problemy z krzepnięciem krwi. Przypadki te zbadała jednak Europejska Agencja Leków (EMA), która uznała, że szczepionka jest bezpieczna i nie stwierdzono żadnego związku między problemami pacjentów z krzepnięciem krwi oraz otrzymaniem szczepionki.

Państwa UE wracają do szczepienia AstraZeneką

Najnowsze badanie zrealizowane z udziałem ponad 32 tys. osób potwierdziło, że AstraZeneca jest skuteczna w 79 proc. w zapobieganiu objawom COVID-19, a także w 100 proc. skuteczna przeciwko wystąpieniu COVID-19 w formie ciężkiej lub krytycznej.

Badanie to przeprowadzono na żądanie amerykańskiego regulatora, który przed dopuszczeniem na rynek w USA szczepionki uznał, że należy przeprowadzić badanie uzupełniające na większej próbie ochotników, z różnych grup wiekowych i etnicznych.

20 proc. spośród ponad 32 tys. ochotników znajdowało się w wieku powyżej 65 lat, a 2/3 z nich miało różnego rodzaju problemy zdrowotne, w tym cukrzycę, otyłość i choroby serca. Okazało się, że w grupie seniorów szczepionka ta jest skuteczniejsza niż wśród młodszych pacjentów – ochroniła ona 80 proc. z nich przed objawami koronawirusa.

Jednocześnie lekarze nie stwierdzili wśród zaszczepionych żadnego podwyższonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy lub zdarzeń charakteryzujących się zakrzepicą. AstraZeneca poinformowała, że wśród osób biorących udział w badaniu nie zanotowano żadnych poważnych zdarzeń ubocznych, jak m.in. zakrzepy.

(PS, GN)