Badanie: 44 proc. respondentów uważa, że szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zdalnego nauczania

Zdaniem 44 proc. badanych szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć na odległość, ale i tak konieczna jest pomoc dzieciom z lekcjami. Co piąty rodzic stwierdził, że nie musi wspierać dzieci w zdalnej edukacji, bo poziom przygotowania szkoły do zajęć jest bardzo dobry, a materiały przesyłane przez nauczycieli są angażujące i łatwe do zrozumienia – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden.

Prawie 30 proc. rodziców twierdzi, że poziom przygotowania szkoły jest słaby i to na nich głównie spoczywa organizacja zdalnej nauki. W ocenie 7 proc. badanych, ich rola w edukacji zdalnej dziecka jest kluczowa, bo szkoła jest bardzo źle przygotowana na kształcenie online.

32 proc. respondentów przyznawało, że nie ma dobrych warunków do pracy w domu. Tylko 26 proc. uważa, że mogłoby na stałe przenieść się na telepracę. Największą przeszkodą jest łączenie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi. 39 proc. mówi, że sprawia im to duże trudności. A 31 proc. czuje się sfrustrowanych koniecznością opieki nad dziećmi w domu. W niemal 40 proc. przypadków ciężar opieki spada na jedną osobę.

61 proc. rodziców deklaruje, że jego dziecko ma na wyłączność sprzęt do nauki online, według 7 proc. – w ich domu brakuje odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki. 32 proc. rodziców stwierdziło, że dziecko współdzieli komputer lub laptop z rodzicami albo z rodzeństwem. Część rodziców przyznaje, że współdzielenie komputera z dziećmi uniemożliwia im pracę zdalną.

Badanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie marca na próbie 1378 osób dorosłych, mających dzieci. Jest częścią raportu „Rodzina przyszłości”, przygotowanego przy współpracy z ośrodkiem badawczym DELab UW i Fundacją Digital University.

(JK, GN)

Librus zapytał rodziców o zdalne nauczanie . Jeden z wniosków: Uczniom brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielami

Sondaż: Duża część uczniów nie ma warunków do zdalnej nauki