Badanie. Ferie zimowe w cieniu drożyzny. Niewielu Polaków stać na wyjazd

Wśród osób, które już wiedzą jak będą wyglądały ich zimowe ferie w 2023 roku, trzy czwarte nie planuje żadnego wyjazdu (74 proc.). Większość (42 proc.) nie ma takiego zwyczaju, ale już co czwartej osoby po prostu na to nie stać – wynika z badania wykonanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Choć okres wypadów zimowych w pełni, a do tego wystartowały już szkolne ferie zimowe, niewiele osób przewiduje wypoczynek w tym okresie. Jak wynika z badania przygotowanego przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, tylko 26 proc. Polaków ma w tym roku jakieś zimowe plany wyjazdowe, w tym 9 proc. wyjedzie tylko w trakcie trwania ferii zimowych w danym województwie, 8 proc. wskazuje, że wyjeżdża zarówno w trakcie ferii zimowych jak i po, a 9 proc. dopiero po feriach. Wyjazdy w czasie ferii deklarują istotnie częściej osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym (30 proc.) niż pozostali respondenci (4 proc.)

Jednak trzy czwarte Polaków nie wybierze się na żaden wyjazd zimowy w 2023 roku (74 proc.). Częściej pozostaną w domu osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym (79 proc.), niż osoby posiadające dzieci w takim wieku (52 proc.).

– Nie da się ukryć, że na tegoroczne plany wyjazdowe ogromny wpływ ma bieżąca sytuacja materialna Polaków. Wzrost kosztów życia przy jednoczesnym wzroście kosztów wyjazdów – oferty noclegów są nawet o 30 – 40 proc. droższe niż przed rokiem, przełożyły się na te decyzje. Widać to w naszym badaniu, gdzie wraz ze spadkiem zamożności, ubywa chętnych do wypoczynku zimowego. Ci, którym środków nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby, mówią o swoich planach dopiero w co siódmym przypadku. Osoby, którym pieniędzy wystarcza na wszystkie wydatki i mogą jeszcze odłożyć – w co trzecim. I choć osoby zamożne w 60 proc. wskazań mają aspiracje wyjazdowe, to jednak nadal 40 proc. pozostaje bez żadnych planów, co wskazywałoby na to, że niezależnie od poziomu życia, podchodzimy dziś z większą rozwagą do większych wydatków. Trzeba ponadto pamiętać, że w Polsce zawsze dużo większą popularnością cieszą się wyjazdy letnie i to na letni urlop zbierane są pieniądze – zaznacza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

W tym roku 4,6 mln uczniów rozpocznie swój zimowy wypoczynek, ale niestety tylko mniejszość z nich spędzi ten czas poza domem. Wysłanie swoich pociech na jakąś formę wypoczynku w trakcie trwania przerwy w nauce, która rozpoczęła się 16 stycznia i będzie trwać do końca lutego, planuje bowiem niecałe 40 proc. Polaków z dziećmi między 6 a 18 r.ż.

Rodzice deklarują najczęściej wysłanie dzieci do rodziny (20 proc.). Co dziewiąty rodzic zainwestuje w wyjazd zorganizowany dla dziecka lub dla całej rodziny (11 proc.). Dla 5 proc. uczniów będą to wyłącznie półkolonie, czyli zorganizowane zajęcia w miejscu zamieszkania, bez noclegu.

– Warto jednak zauważyć, że 30 proc. osób posiadających dzieci w wieku szkolnym jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu na ferie – odsetek osób, które zdecydują się na zimowy wypad może więc jeszcze wzrosnąć – wskazuje prof. Waldemar Rogowski.

Osoby wyjeżdżające na ferie zimowe (w terminie ferii szkolnych w danym województwie) z taką samą częstotliwością wybierają zorganizowane samodzielnie wyjazdy krajowe oraz te do rodziny (43 proc.). Osoby wyjeżdżające w terminach innych niż ferie częściej decydują się na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie, głównie na terenie Polski (53 proc.).

Zagranica to z kolei dwukrotnie częściej cel zimowych podróży osób bez dzieci w wieku szkolnym (32 proc.) niż tych, którzy je mają (15 proc.).

Prawie połowa Polaków deklaruje, że jest w stanie sfinansować wyjazdu na zimowy wypoczynek z bieżących dochodów (48 proc.). Co trzeci sięgnie do swoich oszczędności (35 proc.). Dodatkową aktywność zarobkową w celu sfinansowania wyjazdu podejmuje 11 proc. ankietowanych, a 6 proc. wykorzysta środki z bonów turystycznych. Co dziesiąty Polak zaznacza, że wyjazd nie wymaga od niego szczególnych nakładów finansowych. Ale więcej osób, bo 11 proc. zapożyczy się na poczet zimowego relaksu (pożyczka u rodziny, kredyt lub pożyczka w instytucji finansowej), niektórzy w więcej niż jednym miejscu.

Osoby nieplanujące wyjeżdżać uzasadniają to najczęściej brakiem takiego zwyczaju, bo mówią wprost – „nigdy nie wyjeżdżam na ferie” – 42 proc., w tym 26 proc. osób posiadających dzieci w wieku szkolnym i 44 proc. osób nieposiadających pociech w wieku szkolnym.

Nie bez znaczenia są również ograniczenia finansowe, bo na brak pieniędzy na wyjazdy wskazuje 24 proc. osób. Kolejne 21 proc. wspomina o wzroście kosztów pobytu w hotelach i pensjonatach. A część ze względu na finanse musi wybierać – albo urlop w okresie zimowym, albo w letnim i dlatego co 7. osoba rezygnuje z wyjazdu zimowego. Pozostałych ogranicza brak urlopu w tym terminie, utrata pracy, względy zdrowotne czy generalnie niechęć do zimy.

Badanie przeprowadziła firma Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1060 dorosłych Polaków techniką CAWI; termin: 6-9 stycznia 2023 r.

(JK, GN)

Ruszają Ferie 2023. MEiN: W zorganizowanym wypoczynku będzie uczestniczyło ponad 167 tys. uczniów