Badanie PISA 2022 w szkołach już wiosną

Wiosną br. w ponad 250 szkołach w Polsce odbędzie się główna część badania PISA, największego i najbardziej miarodajnego badania porównawczego umiejętności uczniów na świecie – poinformował Instytut Badań Edukacyjnych, który odpowiada na polską część badania

PISA to Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Jest badaniem realizowanym co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności 15-latków: matematyki, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. W ostatnim, zrealizowanym wiosną 2018 r., badaniu wzięło udział ponad 600 tys. uczniów z 79 krajów. Polskę reprezentowało 5653 uczniów z 227 szkół (gimnazjów). Polska uczestniczy w badaniu od pierwszej edycji, czyli od 2000 r.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do najnowszej edycji PISA, pomimo stanu pandemii panującego w krajach, w których badanie zostanie przeprowadzone.

„Od początku grudnia zeszłego roku przedstawiciele zespołu PISA kontaktują się z dyrektorami szkół wylosowanych do udziału w badaniu. Z większością wylosowanych placówek udało się nawiązać współpracę i obecnie trwają przygotowania do badania PISA 2022, które odbędzie się już za kilka tygodni w trybie stacjonarnym” – czytamy w komunikacie IBE.

W badaniu wezmą udział 15-latkowie kształcący się w liceach, technikach, szkołach branżowych oraz w szkołach podstawowych. W dużych szkołach do udziału w badaniu zostanie wylosowanych 46 uczniów, w mniejszych losowania nie będzie, a badanie obejmie wszystkich piętnastolatków.

„Badanie jest w pełni anonimowe, polega na rozwiązywaniu przez uczniów zadań oraz na wypełnieniu kwestionariusza. W Polsce badanie przeprowadzane jest w wersji elektronicznej (komputerowej). Ankieterzy przyjeżdżają do szkoły z komputerami, przeprowadzają krótkie szkolenie dla uczniów, a następnie uczniowie rozpoczynają pracę nad testem. Całość realizacji badania w szkole, łącznie z rozstawieniem i zebraniem komputerów, trwa około 5 godzin” – wyjaśniło IBE.

W badaniu PISA 2022 sprawdzone zostaną umiejętności uczniów z pięciu dziedzin. Oprócz podstawowych, czyli wspomnianego już rozumienia czytanego tekstu, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz z matematyki, eksperci sprawdzą umiejętności 15-latków w zakresie finansów oraz z nowej dziedziny – myślenia kreatywnego.

W poprzedniej edycji, czyli w PISA 2018, polscy uczniowie (wtedy to byli jeszcze gimnazjaliści) osiągnęli bardzo dobre wyniki ze wszystkich trzech głównych obszarów i uplasowali się na czołowych miejscach wśród krajów UE.

(PS, GN)