Badanie SOS dla Edukacji: Aż 82 procent nauczycieli uważa, że prace domowe są potrzebne

82 proc. nauczycieli, którzy wzięli udział w sondzie Sieci Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji uważa, że prace domowe są potrzebne. 85 proc. twierdzi, że to oni powinni podejmować decyzje o tym, ile i jakie prace są zadawane. Tylko 6 proc. nauczycielek i nauczycieli uważa, że decyzję o sposobie zadawania prac domowych powinno podejmować ministerstwo.

Jak informuje SOS dla Edukacji na sondę o pracach domowych odpowiedziało w sumie 1435 nauczycielek i nauczycieli.

„Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy od nauczycieli ze szkół wiejskich (355 osób) oraz tych z największych miast (352 osoby) – te dwie grupy stanowią po 25 proc. naszych respondentów. Najmniej odpowiedzi udało nam się zebrać od nauczycielek ze szkół w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (171 osób)” – czytamy.

Łącznie w sondzie „Twoja opinia o pracach domowych” wzięło udział 4515 osób. Ankietę wypełniło 626 uczennic i uczniów. Najwięcej odpowiedzi odpowiedzi udzielili rodzice – 2455.

Z sondy wynika, że 82 proc. nauczycieli uważa, że prace domowe są potrzebne (w tym 54 proc. uważa, że są zdecydowanie potrzebne, a 29 proc. że są raczej potrzebne). Odmiennego zdania jest 12 proc. nauczycieli (w tym 8 proc. uważa, że prace domowe są raczej niepotrzebne, a 5 proc, że zdecydowanie niepotrzebne). 5 proc. nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

25 proc. nauczycieli zadaje prace domowe po każdych zajęciach, 25 proc. raz w tygodniu, a 14 proc. raz w miesiącu. 12 proc. deklaruje, że nie zadaje prac domowych. 25 proc. wybrało odpowiedź „inne”.

Jakie są główne wnioski wypływające z sondy SOS dla Edukacji?

>> 12 proc. nauczycieli i nauczycielek deklaruje, że nie zadaje prac domowych.

>> Najczęstszy typ zadawanych prac domowych to krótkie zadania do powtórzenia materiału z lekcji (odpowiedź tę wskazało 68 proc. nauczycieli).

>> Ponad połowa (57 proc.) nauczycieli uważa, że liczba prac domowych powinna być zmniejszona, ale tylko 7 proc. uważa, że należy z nich zrezygnować całkowicie. Całkowitą rezygnację z prac domowych popiera 41 proc. uczniów i 23 proc. rodziców.

>> 41 proc. nauczycieli uważa, że każda szkoła powinna wypracować własny regulamin zadawania prac domowych. Zdanie to podziela mniej więcej co czwarty uczeń i rodzic.

>> Tylko 6 proc. nauczycielek i nauczycieli uważa, że decyzję o sposobie zadawania prac domowych powinno podejmować ministerstwo.

>>  Ponad połowa (54 proc.) uczniów chciałaby aby prace domowe nie były obowiązkowe, a zadawane tylko dla chętnych. Takie rozwiązanie nie znajduje równie wysokiego poparcia ani wśród rodziców (21 proc.) ani wśród nauczycieli (16 proc.)

>> Ponad połowa uczniów potrzebuje pomocy w odrabianiu prac domowych (64 proc. zdaniem rodziców, 53 proc. zdaniem samych uczniów).

>> W odrabianiu prac domowych uczniom pomagają najczęściej rodzice i korepetytorzy.

>> Dokładnie połowa badanych uczniów uznaje prace domowe za niepotrzebne. Za potrzebne uznaje je 38 proc. uczniów, 64 proc. rodziców i 82 proc. nauczycieli.

Cały raport uwzględniający też odpowiedzi rodziców i uczniów jest dostępny tutaj

(GN)

Minister Nowacka: „16 kwietnia prace domowe w szkołach przestaną być obowiązkowe”

Wolna Szkoła: Partie demokratycznej opozycji podpisały Obywatelski Pakt dla Edukacji i 10 rozwiązań na pierwsze 100 dni po wyborach