Błąd w PESEL-u zablokuje bony na laptop innych nauczycieli? MC przygotowało instrukcję na wypadek błędów we wnioskach

W przypadku błędu np. w adresie e-mail czy numerze telefonu nauczyciela, organ prowadzący powinien skierować specjalne pismo do Ministerstwa Cyfryzacji. Tylko wtedy nauczyciel ma szansę otrzymać bon-kod na laptop z rządowego programu. Tak wynika z instrukcji opublikowanej przez resort Janusza Cieszyńskiego. Najwięcej kłopotów wywoła poprawienie błędnego numeru PESEL, bo w tym czasie może dojść do „czasowego braku możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku” organu prowadzącego.

Wartość bonu na laptop to 2500 zł. Prawo do otrzymania wsparcia przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

MC ogłosiło, że w pierwszej kolejności bon na laptop otrzymają nauczyciele klas IV-VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych. Do kolejnych grup uprawnionych nauczycieli bony mają trafić do końca tego roku szkolnego.

Kiedy pozostałe grupy nauczycieli otrzymają bony na laptop? Wiceszef MC odpowiedział na interwencję ZNP

Resort cyfryzacji tydzień temu poinformował o „dużej ilości błędów w już złożonych wnioskach” przez organy prowadzące. Chodzi głównie o błędny adres e-mail nauczyciela, błędny nr telefonu nauczyciela, błędne przyporządkowanie nauczyciela do danej szkoły, czy pomylony numer PESEL. Ministerstwo przygotowało nawet specjalny film instruujący organy prowadzące, jak wprowadzać dane nauczycieli do systemu teleinformatycznego.

Ministerstwo Cyfryzacji: We wnioskach o bon dla nauczyciela jest mnóstwo błędów. Kończy się czas na składanie wniosków

Kolejnym krokiem jest opublikowanie przez MC instrukcji postępowania w przypadku stwierdzenia błędów we wnioskach.

„W związku z licznymi pytaniami związanymi z korektą wniosków przesyłanych przez organy prowadzące szkoły, które zawierają dane nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa oraz prośbami o ponowne wygenerowanie e-maila z kodem na zakup laptopa, poniżej przedstawiamy prawidłowy schemat postępowania w przypadku konieczności poprawienia danych przez organ prowadzący” – czytamy w komunikacie MC.

Prośbę o zmianę adresu e-mail nauczyciela, na który ma zostać dostarczony bon-kod na laptop, może składać tylko organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w MC należy przesłać przez ePUAP na specjalny adres.

„Po dokonaniu korekty przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel otrzyma e-mail z kodem” – zapewniło ministerstwo.

Podobne pismo należy skierować w przypadku zmiany numeru telefonu nauczyciela. Tu jednak na nauczyciela czekają dodatkowe kłopoty.

„Po zmianie numeru telefonu przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel NIE OTRZYMA ponownie e-maila z kodem. Nauczyciel powinien samodzielnie sprawdzić w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym czy może już dokonać transakcji z wykorzystaniem nowego numeru telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu na prawidłowy, na poprawny numer telefonu zostanie przesłany SMS z kodem do potwierdzenia realizowanej transakcji” – podkreśliło ministerstwo.

Natomiast „w trakcie procesu zmiany numeru PESEL nauczyciela, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły”.

To oznacza, że błąd w PESEL-u jednego nauczyciela może zablokować bony-kody innych nauczycieli we wniosku dotyczącym konkretnej placówki.

Blokada bonów-kodów nastąpić może także w przypadku poprawienia błędnego imienia i nazwiska nauczyciela albo usunięcia z systemu danych nauczyciela, który nie jest uprawniony do udziału w programie.

Z kolei literówka w imieniu lub nazwisku nauczyciela nie powinna – zdaniem MC – wywołać większych komplikacji, ponieważ „nauczyciele są identyfikowani po numerze PESEL”. W tej sytuacji „nie ma potrzeby składania do Ministerstwa Cyfryzacji korekty danych”.

Instrukcja MC dostępna jest TUTAJ.

(PS, GN)