Kiedy pozostałe grupy nauczycieli otrzymają bony na laptop? Wiceszef MC odpowiedział na interwencję ZNP

Pozostałe grupy nauczycieli otrzymają bony na laptop do końca obecnego roku szkolnego – zapewnił Paweł Lewandowski, wiceminister cyfryzacji, w reakcji na interwencję ZNP w sprawie nauczycieli uprawnionych w ramach rządowego programu „Laptop dla nauczyciela”.

W dniach 9-12 listopada br. upłynął termin na złożenie przez uprawnionych nauczycieli wniosków – za pośrednictwem dyrektora szkoły – w celu otrzymania bonu na laptop. Wartość bonu to 2500 zł.

Bon na laptop. Uwaga! Dziś upływa termin składania wniosków przez część nauczycieli

Prawo do otrzymania wsparcia przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji rozporządzeniem w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, w pierwszej kolejności, jesienią tego roku, o bon na laptop ubiegać się mogły tylko niektóre grupy uprawnionych nauczycieli. Chodzi o nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych.

Ministerstwo Cyfryzacji: We wnioskach o bon dla nauczyciela jest mnóstwo błędów. Kończy się czas na składanie wniosków

ZNP od wejścia w życie przepisów regulujących przyznawanie bonów upominał się w Ministerstwie Cyfryzacji o przyznanie bonów także nauczycielom klas I-III szkół podstawowych (którzy dziś nie zostali ujęci w programie) oraz szkół ponadpodstawowych (ujętych w programie, ale pominiętych w pierwszej turze przyznawania bonów).

„Wydane przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenie z 28.09.2023 r. ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje zakresu delegacji ustawowej określonej w art. 2 ust. 2 u.w.r.k.c., gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określa kolejności wsparcia dla tych nauczycieli” – podkreślił ZNP w piśmie do MC z początku października.

ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek do Ministra Cyfryzacji

Resort cyfryzacji odpowiedział. Wiceminister Paweł Lewandowski wyjaśnił, że zainicjowanie programu od przyznania bonów nauczycielom klas IV-VIII wynikało z „faktu prowadzenia równolegle inwestycji długoterminowej, której beneficjentami są uczniowie klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych”. Chodzi o rządowy program wyposażenia czwartoklasistów w laptopy.

Według Lewandowskiego, taką kolejność w sprawie bonów rekomendowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. „Zasadnym, z punktu widzenia rozwoju kompetencji cyfrowych, jest praktyczne wykorzystanie sprzętu w ramach codziennej pracy zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Dlatego też zaplanowano reformę w taki sposób, aby równocześnie dzieci i nauczyciele mogli rozpocząć pracę na swoim sprzęcie w danym typie szkoły” – ocenił wiceszef MC.

Nie wyjaśnił jednak, czemu w tej sytuacji przyznano bony nauczycielom klas V-VIII, a szkół ponadpodstawowych – już nie.

Lewandowski dodał za to, że nauczyciele klas IV-VIII to grupa „najbardziej zaangażowana w aktywności” związane z innym rządowym programem – „Laboratoria przyszłości”.

ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Kolejne grupy nauczycieli mają otrzymać bony na laptop do końca obecnego roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2024 r.

„Zaplanowano, że kolejne grupy nauczycieli otrzymają wsparcie do końca trwającego roku szkolnego. Wsparcie to jest zagwarantowane w ustawie i program będzie realizowany zgodnie z jej zapisami, a z bonu dla nauczyciela skorzysta nawet 465 tys. nauczycieli” – poinformował wiceminister cyfryzacji.

(PS, GN)