Bon na laptop. Uwaga! Dziś upływa termin składania wniosków przez część nauczycieli

Dziś upływa termin złożenia wniosku o bon na laptop przez pierwszą grupę uprawnionych do niego nauczycieli, pracujących z uczniami klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych. W następnych dniach wygasną terminy dotyczące innych grup, którym przysługuje wsparcie z rządowego programu.

Dziś, tj. 9 listopada upływa 30-dniowy termin na złożenie przez uprawnionych nauczycieli wniosków – za pośrednictwem dyrektora szkoły – w celu otrzymania bonu na laptop w ramach rządowego programu. We wniosku powinny się znaleźć dane osobowe nauczyciela, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.

Kiedy nauczyciele zrealizują bony na laptop? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało rozporządzenie

Wartość bonu na laptop to 2500 zł. Prawo do otrzymania wsparcia przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji rozporządzeniem w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, obecnie o bon na laptop ubiegać się mogą tylko niektóre grupy uprawnionych nauczycieli.

ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek do Ministra Cyfryzacji

W rozporządzeniu MC określono grupy nauczycieli, które w pierwszej kolejności mają otrzymać bon. I tak:
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych – wsparcie zostało uruchomione 10 października br.
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych – wsparcie ruszyło 11 października br.
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – wsparcie ruszyło 12 października br.
* inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – wsparcie ruszyło 13 października br.

Dziś upływa więc 30-dniowy termin składania wniosków przez nauczycieli z pierwszej grupy – pracujących z uczniami klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych.

ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Jutro, tj. 10 listopada, upłynie termin składania wniosków przez nauczycieli z drugiej grupy – pracujących z uczniami klas IV-VIII w szkołach niepublicznych. W praktyce, do tego dnia powinni złożyć wnioski także nauczyciele z pozostałych dwóch grup, tj. uczący w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych. Teoretycznie mają czas do 11 i 12 listopada, ale pierwsza z dat to sobota (a w dodatku święto państwowe!), a druga – niedziela.

Co teraz? Organ prowadzący musi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosków od nauczycieli złożyć jeden, wspólny wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych w danej grupie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nauczyciele powinni na swój adres e-mail otrzymać specjalne kody, czyli wspomniane bony na laptopy, do zrealizowania u sprzedawców uczestniczących w programie. MC uruchomiło już portal, na którym nauczyciele będą mogli zrealizować bony – laptopdlanauczyciela.gov.pl. Na portalu zarejestrowanych jest ok. 2400 sklepów w całym kraju, które oferują realizację bonów. W tym ok. 200 sklepów internetowych, takich jak m.in. Allegro, AVANS, Komputronik, Mediaexpert, Neonet, Vobis.

(PS, GN)