Ministerstwo Cyfryzacji: We wnioskach o bon dla nauczyciela jest mnóstwo błędów. Kończy się czas na składanie wniosków

Błędy w adresach e-mailowych nauczycieli oraz ich telefonach komórkowych to najczęstsze błędy we wnioskach organów prowadzących o przyznanie bonu na laptop – twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji. Resort Janusza Cieszyńskiego opublikował film instruktażowy dotyczący składania wniosków w programie „Laptop dla nauczyciela”.

Wartość bonu na laptop to 2500 zł. Prawo do otrzymania wsparcia przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

W dniach 10-13 października br. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło wsparcie dla poszczególnych grup nauczycieli. Niestety póki co w specjalnym rozporządzeniu uwzględniono jedynie nauczycieli klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych. Nie wiadomo, kiedy ruszy wsparcie dla nauczycieli pracujących w pozostałych placówkach oświatowych.

ZNP zaprasza nauczycieli na webinarium. Temat: Bon na laptop dla nauczycieli i nauczycielek

Wymienione daty to moment uruchomienia 30-dniowego terminu na złożenie przez uprawnionych nauczycieli wniosków – za pośrednictwem dyrektora szkoły – w celu otrzymania wsparcia. We wniosku powinny się znaleźć dane osobowe nauczyciela, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Z kolei organ prowadzący musi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosków od nauczycieli złożyć jeden, wspólny wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych w danej grupie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej uruchomionej przez MC.

Kiedy nauczyciele zrealizują bony na laptop? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało rozporządzenie

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nauczyciele powinni na swój adres e-mail otrzymać specjalne kody, czyli wspomniane bony na laptopy, do zrealizowania u sprzedawców uczestniczących w programie. MC uruchomiło już portal, na którym nauczyciele będą mogli zrealizować bony – laptopdlanauczyciela.gov.pl. Na portalu zarejestrowanych jest ok. 2400 sklepów w całym kraju, które oferują realizację bonów. W tym ok. 200 sklepów internetowych, takich jak m.in. Allegro, AVANS, Komputronik, Mediaexpert, Neonet, Vobis.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że organ prowadzący szkołę składa wniosek o przyznanie kodu-bonu poprzez specjalną zakładkę na wspomnianej stronie internetowej. Według resortu Janusza Cieszyńskiego, procedura się wydłuża z powodu błędów we wnioskach.

ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek do Ministra Cyfryzacji

„W związku z dużą ilością błędów w już złożonych wnioskach (najczęstsze to błędny adres e-mail nauczyciela, błędny nr telefonu nauczyciela, błędne przyporządkowanie nauczyciela do danej szkoły), prosimy o dokładną weryfikację danych zamieszczonych we wniosku” – czytamy w komunikacie MC.

Dlatego ministerstwo przygotowało film-instrukcję składania wniosku.

Autorzy filmu radzą organom prowadzącym m.in. zbieranie danych od nauczycieli w postaci elektronicznej, co ma ułatwić złożenie wniosku i uniknięcie błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. A także upewnić się, że adresy e-mailowe i numery telefonów komórkowych nauczycieli są właściwe.

Film można obejrzeć TUTAJ.

(PS, GN)