Budżet z podwyżkami ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Prezydent chwali… premiera: „Tak powinna być realizowana polityka”

Ustawa budżetowa na 2024 r. – z podwyżkami dla nauczycieli i budżetówki – została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 122). – Chcę wyrazić satysfakcję z powodu tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, te zobowiązania, które też wpisał do ustawy budżetowej – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

W środę 31 stycznia br. prezydent Duda podpisał ustawę budżetową i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w związku z wątpliwościami, czy budżet mógł być prawidłowo uchwalony bez udziału dwóch polityków PiS z wygaszonymi mandatami poselskimi.

Podpisanie ustawy rozwiało obawy, że kraj pozostanie bez budżetu, a podwyżki dla nauczycieli mogą być zagrożone. Jednak zaskarżenie ustawy do TK wywołało niepokój. Premier Donald Tusk uspokajał na portalu X (dawniej Twitter): „Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma”.

1 lutego br. prezydent Duda wystąpił z oświadczeniem, w którym odniósł się m.in. do komentarzy po podpisaniu budżetu.

– Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie – stwierdził prezydent.

– Chcę wyrazić satysfakcję z powodu tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, te zobowiązania, które też wpisał do ustawy budżetowej. Wielu polityków z troską patrzyło na to – wielu przedstawicieli także organizacji społecznych, związków zawodowych – czy będzie możliwość realizacji wszystkich przyjętych przez rząd zobowiązań, podwyżek, waloryzacji. Cieszę się, że taka możliwość będzie – dodał Andrzej Duda.

W kolejnych słowach jeszcze bardziej chwalił… postawę rządu i premiera.

– Cieszę się również z tego, że Pan Premier Donald Tusk tak bardzo mocno wczoraj tę kwestię zaakcentował, że właśnie ta możliwość realizacji została stworzona, czyli – można tak powiedzieć – to, co tu i teraz, zostało w ten sposób zabezpieczone. I to bardzo dobrze. Tak powinna być realizowana polityka. Liczę na to, że konsekwentnie Pan Premier, jego rząd, większość parlamentarna te swoje zobowiązania zrealizują – podsumował prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zwołał na 13 lutego br. w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenie rządu obradującego pod przewodnictwem Prezydenta RP. Tematem mają być m.in. inwestycje służące „przyszłemu dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki” oraz kwestie bezpieczeństwa.

– To właśnie jest kwestia odpowiedzialności, spojrzenia w przyszłość, dbania o przyszłe pokolenia. Młodzież, która dorasta w naszym kraju, musi mieć zapewnione możliwości rozwoju. Nikomu chyba nie trzeba tego w szczegółach tłumaczyć – stwierdził Andrzej Duda.

Jest budżet. Co z podwyżkami dla nauczycieli?

Podwyżki dla nauczycieli zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia, po opublikowaniu tzw. rozporządzenia płacowego ministra edukacji. W czwartek 1 lutego odbyło się spotkanie uzgodnieniowe projektu z udziałem kierownictwa MEN i związków zawodowych (w tym ZNP). Druga tura rozmów odbędzie się 8 lutego. Obecnie trwa 21-dniowy okres konsultacji społecznych i uzgodnień projektu (do połowy lutego).

Na konferencji prasowej po spotkaniu ze związkami minister Barbara Nowacka nie wykluczyła, że podwyżki dla nauczycieli będą wypłacane od kwietnia (z wyrównaniem od stycznia), a nie od marca, jak początkowo zapowiadał resort edukacji. – Może tak się zdarzyć – mówiła Barbara Nowacka. Dlaczego? Ma to wynikać z faktu, że prezydent dopiero 31 stycznia podpisał ustawę budżetową.

(DK, GN)

Fot. Dreamstime

Zakończyło się spotkanie uzgodnieniowe nauczycielskich związków z MEN nt. projektu rozporządzenia płacowego (artykuł aktualizowany)

>> Ustawa budżetowa jest dostępna TUTAJ.

>> Jednocześnie w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa, poz. 123) – TUTAJ.

>> Opublikowano także ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (poz. 124) – TUTAJ.

OPZZ apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy budżetowej. „Podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej są niezbędne”