CBOS: Letnie wakacje szkolne w czasie pandemii. Większość dzieci nie wyjechała na wypoczynek

54 proc. rodzin, w których są dzieci w wieku szkolnym, przyznała, że żadne z ich dzieci nie wyjechało w tym roku na wakacje. W 41 proc. rodzin na wakacje wyjechały wszystkie dzieci, a w 5 proc. rodzin wyjechały nie wszystkie – wynika z badania CBOS.

„W tym roku letnie wakacje szkolne rozpoczęły się po kilku miesiącach nauki zdalnej i odbywały się w trakcie pandemii COVID-19 oraz trwającego w kraju stanu epidemii. Mimo zniesienia wielu ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, niemożliwe lub poważnie utrudnione były wyjazdy w wielu popularnych zagranicznych kierunkach wakacyjnych, a w Polsce i innych krajach obowiązywały różne restrykcje sanitarne” – czytamy w omówieniu wyników badania.

CBOS podaje w nim, że rok 2020 jest jednym z najgorszych w historii badań, jeśli chodzi o korzystanie przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym z co najmniej tygodniowych wyjazdów podczas letnich wakacji. W latach 1993-2020 jedynie cztery razy zdarzyło się, że większość rodzin z dziećmi nie zdecydowała się na zorganizowanie dzieciom takiego wypoczynku (zdarzyło się tak w 1993, 2004, 2005 oraz w 2020 r. )

W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek gospodarstw domowych, które podczas letnich wakacji wysłały dzieci w wieku szkolnym na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania, spadł o 22 punkty procentowe (z 68 proc. do 46 proc.).

Respondenci zapytani, dlaczego uczniowie z ich gospodarstwa domowego nie wyjechali na choćby tygodniowy letni wypoczynek, najczęściej odpowiadali, że brakowało pieniędzy na wyjazd (odpowiedziało tak 22 proc. gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, ale któreś z nich nie wyjechało na co najmniej tygodniowy wypoczynek). „Przyczyny finansowe wskazywane były jednak rzadziej niż w roku poprzednim i z podobną częstością co dwa lata temu, ale znacznie rzadziej niż przed 2016 rokiem” – zauważa CBOS.

Tyle samo respondentów – 22 proc. – jako przyczynę dlaczego uczniowie z ich rodziny nie wyjechali na wakacje podało pandemię COVID-19. 18 proc. badanych podało, że nie chcieli wyjechać, 16 proc. – że nie było możliwości wyjazdu lub nie było zorganizowanego wypoczynku, 13 proc. – że brakowało czasu (uczniom lub opiekunom), 10 proc. – że nie muszą wyjeżdżać na wakacje/ mogą wypoczywać w domu, 8 proc. – że dzieci są za małe, 5 proc. – że pracowali zarobkowo, 4 proc. – że byli potrzebni w domu/ w gospodarstwie rolnym, 3 proc. – że stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd.

Badanie przeprowadzono od 7 do 17 września 2020 r. na próbie w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Na pytania o wypoczynek dzieci odpowiadali tylko respondenci z gospodarstw domowych, w których są uczniowie. Próba wynosiła 324 osoby.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć w komunikacie na stronie CBOS.

(JK, GN)

Sejm uchwalił ustawę o tzw. bonie turystycznym. Od 26 lipca będzie można otrzymać 500 plus na wakacyjny wypoczynek dziecka

CBOS: Zawód nauczyciela cieszy się dużym poważaniem społecznym. Tak mówią Polacy pół roku po strajku