CBOS: W drugim roku pandemii większość dzieci w wieku szkolnym wyjechała na wakacje

Podczas tegorocznych letnich wakacji na co najmniej tydzień wyjechało zdecydowanie więcej uczniów niż przed rokiem. Odsetek gospodarstw domowych, które zdecydowały się na zorganizowanie dzieciom takiego wypoczynku, wzrósł od ub. r. o 26 punktów procentowych (z 46 proc. do 72 proc.) – podał CBOS. „Polacy oswoili lęk i w większości zdecydowali się wysłać swoje dzieci w wieku szkolnym na letni wypoczynek poza miejsce zamieszkania” – komentuje ośrodek.

CBOS przypomina, że tegoroczne letnie wakacje szkolne po raz drugi odbywały się w trakcie pandemii COVID-19.  Pomimo tego, 72 proc. rodzin, w których są dzieci w wieku szkolnym podało, że wyjechały one na co najmniej tygodniowy wypoczynek, przy czym w 63 proc. rodzin wyjechały wszystkie dzieci, a w 9 proc. tylko część z nich. W 28 proc. rodzin nie wyjechało żadne dziecko – wynika z badania.

„W tym roku deklaracje w tej kwestii są niemal takie same jak w rekordowym roku 2018 i wynika z nich, że w drugie pandemiczne lato wyjechało więcej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w bezpośrednio poprzedzającym pandemię roku 2019” – informuje CBOS.

„Należy tu podkreślić, iż 2020 r. był jednym z najgorszych w historii naszych badań, jeśli chodzi o korzystanie przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym z co najmniej tygodniowych wyjazdów podczas letnich wakacji” – zaznaczył CBOS. Jednocześnie dodano, że w latach 1993-2021 jedynie cztery razy zdarzyło się, że większość rodzin z dziećmi nie zdecydowała się na zorganizowanie dzieciom takiego wypoczynku (w latach 1993, 2004, 2005 oraz właśnie w roku 2020).

Jak podał CBOS z przeprowadzonych analiz wynika, iż czynnikiem najbardziej różnicującym deklaracje dotyczące korzystania przez uczniów z przynajmniej tygodniowego wypoczynku wyjazdowego w czasie letnich wakacji jest poziom dochodów gospodarstw domowych.

Badanie przeprowadzono od 6 do 16 września 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na 1218-osobowej reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

(JK, GN)

CBOS: Letnie wakacje szkolne w czasie pandemii. Większość dzieci nie wyjechała na wypoczynek