Ciąg dalszy protestów płacowych OPZZ i ZNP. W czwartek odbyła się pikieta przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim

Proponowana przez rząd podwyżka w wysokości 7,8 proc. jest skandaliczna i daleko niewystarczająca dla wyrównania straty związanej z galopującą inflacją. W praktyce spowoduje to obniżenie siły nabywczej otrzymywanych wynagrodzeń – podkreśla m.in. Rada OPZZ województwa pomorskiego, która zorganizowała dzisiaj o godz. 14 pikietę przed urzędem wojewódzkim. Wzięli w niej udział także członkinie i członkowie ZNP (aktualizacja – foto).

„Pracownicy pokazują rządowi żółtą kartkę! Jeśli rząd  nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń OPZZ podejmie dalsze ogólnopolskie akcje protestacyjne – ostrzega centrala.

Więcej zdjęć na FB Elżbiety Markowskiej, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP tutaj oraz ZNP Okręgu Pomorskiego tutaj.

Przypomnijmy, że OPZZ zainaugurowało cykl manifestacji pracowników sfery finansów publicznych w stolicach województw w sobotę 23 lipca. Związkowcy domagają się 20-proc. podwyżek.

W ostatnią sobotę związkowcy z organizacji członkowskich OPZZ pikietowali przed siedzibami Urzędów Wojewódzkich w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze.

Obecni byli między innymi przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. W Poznaniu byli też reprezentanci ZZ Pracowników ZOO „Razem”, ZZ Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu i pracowników gospodarki komunalnej. Na transparentach widniały hasła: “Mamy dość biedapłacy! Godziwa praca, a nie jałmużna”.

Wśród pikietujących przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu obecny był Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Podkreślił, że akcja protestacyjna ma pokazać niezadowolenie z zaproponowanych na przyszły rok podwyżek dla budżetówki.

– Rząd proponuje w sferze budżetowej niecałe 8 procent podwyżki – mówił Radzikowski -To jest na poziomie prognozowanej na przyszły rok inflacji, a my się pytamy – gdzie tegoroczna inflacja? W sferze finansów publicznych następuje spadek płacy realnej! Radzikowski wskazał, że rząd chwali się, że dobrze gospodaruje budżetem, że przychody w tym roku za pięć pierwszych miesięcy były wyższe o 30 mld zł niż w roku ubiegłym. – To znaczy, że są pieniądze dla pracowników, tylko trzeba je w końcu dać pracownikom, a nie rozdawać na lewo i prawo! W Polsce są pieniądze, tylko muszą w końcu trafić do pracowników! – punktował szef OPZZ.

W warszawskiej pikiecie udział wzięli przewodniczący i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych należących do Rady Mazowieckiej OPZZ, członkowie Rady OPZZ woj. mazowieckiego i Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej, członkowie mazowieckich Rad Powiatowych OPZZ, Prezesi Zarządów Powiatowych i Miejskich Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZNP na czele. Obecni byli także wiceprzewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski i Sebastian Koćwin.

Manifestanci przekazali petycję na ręce wojewodów wielkopolskiego, mazowieckiego i lubuskiego. Czytamy w niej między innymi:

“Protest jest skutkiem niezadowolenia, rosnącej frustracji oraz rozczarowania różnych grup zawodowych dbających o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę  w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa z decyzji Rady Ministrów, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku wyniósł w ujęciu nominalnym tylko 107,8 proc. przy prognozowanym wskaźniku inflacji w wysokości 107,8 proc. Decyzja ta oznacza, że realny wzrost płac w przyszłym roku wyniesie 0 proc.! Taki scenariusz jest nieakceptowalny, ponieważ inflacja w 2023 r. będzie wyższa niż 7,8 proc.! (…)”

Pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi koordynowane przez Rady Wojewódzkie OPZZ odbędą się w kolejnych miastach 29 i 30 lipca.

Pełny harmonogram zbliżających się protestów:

>> Pikieta odbędzie się 28 lipca 2022 o godzinie 14:00 przed siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

29.07.2022

>> Pikieta odbędzie się 29 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

30.07.2022

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 13:00 przed siedzibą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;

>>Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 12:00 przed siedzibą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>>Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 10:00 przed siedzibą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>>Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Podkarpackiego

>>Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;

>> Pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 12:00 przed siedzibą Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Więcej tutaj

(JK, GN)

Fot: Elżbieta Markowska/Facebook

„STOP Bieda-płacom”. OPZZ zainaugurowało cykl protestów przed urzędami wojewódzkimi

Prezes PiS o podwyżkach dla nauczycieli: „To duży wydatek”. Są za to plany by posłowie zarobili po 1,3 tys. zł więcej