CKE: Od 28 do 30 września szkoły będą mogły przeprowadzić próbną maturę w Formule 2023 z przedmiotów obowiązkowych

“Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały opracowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z CKE – do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 28 do 30 września” – czytamy m.in. w komunikacie dyrektora CKE Marcina Smolika.

Według harmonogramu 28 września br. (środa), godz. 9:00 odbędzie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym (240 minut), 29 września br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut), a 30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut).

„Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół. O terminie i sposobie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół do 16 września br.” – informuje CKE.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. “Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi)” – wskazano.

Pełna informacja CKE tutaj

***
Tymczasem w sieci zbierane są podpisy pod apelem o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023 r. „Jako uczniowie, którzy w przyszłym roku mają podejść egzaminu dojrzałości w nowej formule 2023, jesteśmy przerażeni i czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie w porównaniu do poprzednich roczników. Nasi starsi koledzy i koleżanki zdawali znacznie łatwiejsze egzaminy maturalne, a mieli możliwość przygotować się do nich w dużej mierze lepiej niż my” – piszą m.in. przyszłoroczni maturzyści.

Link do petycji tutaj.

(JK, GN)

Dyrektor CKE: W przyszłym roku matura będzie trudniejsza

Znamy wyniki tegorocznej matury. Kto zakończył egzamin dojrzałości sukcesem?