CKE ogłosiła wstępne ogólnopolskie wyniki matury 2024. Egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. maturzystów

Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. maturzystów – poinformowała we wtorek Centralna Komisja Edukacyjna. Prawo do poprawki przysługuje 10,4 proc. zdającym. 5,5 proc. nie zdało egzaminu. We wtorek od godz. 8:30 abiturienci mogą sprawdzać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU. Tego samego dnia mogą odebrać świadectwa maturalne i inne dokumenty ze swoich szkół.

CKE opublikowała we wtorek wstępne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Egzamin maturalny przeprowadzony był w dwóch formułach, które różniły się nieco sposobem oceniania, czy zadaniami. Formułę 2015 pisali absolwenci wszystkich typów szkół z lat 2005–2023. Formuła 2023 była egzaminem dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz 5-letnich techników i szkół branżowych II stopnia​. Zmiana w egzaminach ma związek z likwidacją gimnazjów.

Jak podała CKE obowiązkową część pisemną z języka polskiego zdało 95 proc., a matematykę – 89 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Odsetek sukcesów w przypadku języka angielskiego wyniósł 96 proc. Do egzaminu podstawowego z tego języka obcego podeszło 97,4 proc. absolwentów liceów oraz 98 proc. absolwentów techników.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych wyniosły:

>> 61 proc. z języka polskiego (65 proc. dla liceów, 56 proc. dla techników)

>> 63 proc. z matematyki (68 proc. dla liceów, 56 proc. dla techników),

>>78 proc. z języka angielskiego (83 proc. dla liceów, 72 proc. dla techników).

Wyniki różniły się między absolwentami liceów i techników. Lepsze rezultaty uzyskali licealiści (88,6 proc. zdanych egzaminów). W technikach maturę zdało 78,1 proc. zdających.

Najniższy procent zdawalności odnotowano w branżowych szkołach II stopnia  (placówki, które zastąpiły szkoły zawodowe po reformie Anny Zalewskiej). Maturę zdało 17,4 proc. absolwentów tych szkół, a prawo do poprawki przysługuje 26,7 proc. Nie zdało natomiast 55,9 proc. osób przystępujących do matury. W sumie egzamin dojrzałości zdawało tam jednak zaledwie 1500 osób.

Najbardziej niepokojące są jednak wyniki z przedmiotów dodatkowych. Aż 18 proc. maturzystów, którzy pisali rozszerzony polski i 10 proc., którzy wybrali rozszerzoną matematykę dostało 0 (słownie: zero) punktów.

Przypomnijmy, że  matura 2024 odbyła się w dniach od 7 do 24 maja. Uczniowie którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, podeszli do egzaminów w sesji dodatkowej od 3 do 17 czerwca.

Przypomnijmy, że świadectwo dojrzałości otrzymuje absolwent, który zdał na minimum 30 procent egzaminy obowiązkowe, czyli  egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym oraz  egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Na zdanie matury nie ma natomiast wpływu wynik egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, do którego maturzyści także musieli obowiązkowo przystąpić. Wyniki tego egzaminu są ważne przy rekrutacji na studia, matura zastępuje bowiem egzamin wstępny na większość kierunków w szkołach wyższych.

Osoby, które nie zdobyły minimum 30 procent w obowiązkowych egzaminach maturalnych, będą mogły przystąpić do egzaminów poprawkowych w dniach 20-21 sierpnia.  Mogą do nich podejść tylko ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) w części pisemnej lub ustnej.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające trzy sesje egzaminacyjne (z maja, czerwca i sierpnia) będą udostępnione 10 września 2024 roku.

Warto przypomnieć, że według wyników z lipca ub. roku Maturę 2023 zdało 84,4 proc. maturzystów, 11,3 proc. absolwentów nie zdało jednego z przedmiotów obowiązkowych, a 4,3 proc. nie zdało egzaminu dojrzałości.

(GN)

PLANY NA WAKACJE. Zapraszamy do udziału ankiecie Głosu Nauczycielskiego:

Nauczycielu, jak zamierzasz spędzić w tym roku wakacyjny urlop?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

CKE opublikowała szczegółowe sprawozdania dotyczące egzaminu maturalnego 2023

CKE: 84,4 proc. absolwentów zdało tegoroczną maturę. Z egzaminem nie poradziło sobie 15,6 proc.