CKE: 84,4 proc. absolwentów zdało tegoroczną maturę. Z egzaminem nie poradziło sobie 15,6 proc.

Maturę 2023 zdało 84,4 proc. maturzystów, 11,3 proc. absolwentów nie zdało jednego z przedmiotów obowiązkowych (to osoby, które będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego), a 4,3 proc.  nie zdało egzaminu dojrzałości (te osoby będą mogły poprawić maturę dopiero za rok) – o wstępnych wynikach tegorocznego egzaminu dojrzałości poinformowali na piątkowej konferencji prasowej wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski i dyrektor CKE Marcin Smolik.

Szef CKE podał także, jak maturzyści poradzili sobie z egzaminami obowiązkowymi. Maturę z języka polskiego zdało 97 proc. zdających (98 proc. osób, które pisały maturę w Formule 2023 oraz 95 proc. tych, którzy pisali maturę w Formule 2015), a z matematyki — 88 proc. (94 proc. osób, które pisały maturę w Formule 2023 oraz 70 proc. tych, którzy pisali maturę w Formule 2015). Pisemny egzamin z najczęściej wybieranego języka angielskiego zdało 97 proc. absolwentów.

– Przytłaczająca większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami. Odsetek jest wyższy niż w poprzednich latach – mówił Piontkowski. – Nie ma większych różnic między regionami – ocenił. Jak dodał w sumie było ponad 1,3 mln arkuszy do sprawdzenia. Według niego nie było problemów ze sprawdzaniem arkuszy.

Zdaniem Piontkowskiego widać, że nowa formuła matury była lepiej zaadaptowana przez uczniów.

Przypomnijmy, że w tym roku egzaminy maturalne odbywały są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystąpili tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących – to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową.

W starej formule (Formuła 2015) maturę zdawali tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum – to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdawali też absolwenci szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników. Do nowej matury podeszło ok. 151 tysięcy maturzystów, do starej – ok. 102 tys.

Matura w liceach wypadła lepiej niż w technikach. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 98 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin maturalny z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 95 proc.

Do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących) oraz ponadgimnazjalnych (4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia)  oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy.

By uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba było zdobyć 30 procent punktów z dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego oraz języka obcego) oraz trzech pisemnych (z języka polskiego, obcego oraz matematyki).  Dodatkowo absolwenci musieli podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale ten nie miał progu zdawalności.

Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym w nowej formule był język angielski (wybrało go 78 proc. zdających), a na kolejnych miejscach znalazły się: matematyka (32 proc.), język polski (27 proc.) oraz biologia (24 proc.). W starej były to odpowiednio: język angielski (63 proc.), matematyka (24 proc.), geografia (23 proc.), język polski (11 proc.).

W tym roku unieważniono jedynie 118 prac – w tym 48 za wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, co jest niezgodne z regulaminem egzaminu dojrzałości. To najmniej unieważnień od lat – jeszcze w 2012 roku było ich 680.

Informacja CKE na temat wstępnych wyników tegorocznej matury znajduje się tutaj a prezentacja tutaj.  Wyniki można też znaleźć na stronie MEiN tutaj

Dla porównania w 2022 roku po ogłoszeniu wstępnych danych CKE spośród 268 257 zdających 209 837 (tj. 78,2 proc.) zakończyło egzamin maturalny wynikiem pozytywnym. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego miało 41 587 osób (tj. 15,5 proc.). Dla 16 833 osób (6,3 proc.) matura zakończyła się porażką z więcej niż jednego przedmiotu (5 proc. nie zdało 2 egzaminy, a 1,3 proc. – 3 egzaminy).

Wśród absolwentów liceum maturę zdało 84 proc. abiturientów, 11,4 proc. miało prawo do poprawki, a 4,6 proc. nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów technikum maturę zdało 69,2 proc. abiturientów, 22 proc. miało prawo do poprawki, a 8,8 proc. nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Ostatecznie po uwzględnieniu wyników maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu świadectwo dojrzałości w ubiegłym roku uzyskało 85 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów, z matematyki – 86 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95 proc.

Dr Marcin Smolik, dyrektor CKE na konferencji prasowej przypomniał, że tylko jeszcze w 2024 roku matury będą odbywały się w oparciu o okrojone wymagania egzaminacyjne. W roku 2025 – zarówno w starej jak i nowej formule – trzeba będzie wykazać się już całą wiedzą objętą podstawą programową. A w nowej formule maturzyści będą musieli uzyskać również 30 proc. punktów z egzaminu dodatkowego, który dotąd nie miał progu zdawalności.

(JK, GN)

W piątek 7 lipca poznamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych

CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur

Znamy wyniki tegorocznej matury. Kto zakończył egzamin dojrzałości sukcesem?

 

Wymagania egzaminacyjne na maturę w 2023 i 2024 r. opublikowane