CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur

Świadectwo dojrzałości uzyskało 85 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych — podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. tegorocznych maturzystów, z matematyki – 86 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95 proc.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku na początku lipca CKE podała, że świadectwo dojrzałości uzyskało 74,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów miało prawo do poprawki. Ostatecznie maturę zdało 83 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

CKE przypomniała, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2022 roku przystąpiło 269 490 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2022 roku przystąpiło 35 342 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2022 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

Więcej w komunikacie CKE tutaj

(JK, GN)

Dyrektor CKE: W przyszłym roku matura będzie trudniejsza

Matury 2022. Nie wszyscy się cieszą. W tym liceum żaden uczeń nie zdał egzaminu dojrzałości