W piątek 7 lipca poznamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych

W piątek 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki matur 2023. Od tego dnia w szkołach wydawane będą świadectwa maturalne. Wyniki można też sprawdzić w sieci. Będą dostępne po godzinie 8.30.

Wyniki matur można sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w systemie ZIU lub z samego rana w szkole. Wraz z wynikami matur zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.

Przypomnijmy, że w tym roku egzaminy maturalne odbywają są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących – to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową. W starej formule (Formuła 2015) maturę zdają tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum – to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdają też absolwenci szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu, do 14 lipca muszą złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego . Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Wyniki z poprawki będzie można sprawdzić 8 września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania!

Nauczycielu, jak spędzasz w tym roku wakacyjny urlop?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

CKE: Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2023 roku

Nowe zasady oceniania arkuszy maturalnych. Zdający może popełnić więcej błędów

Matura 2023. Po interwencji RPO – CKE deklaruje, że wystawi zaświadczenia osobom, które chcą studiować zagranicą

Angelika Riabinow: Matura staje się łatwiejsza, ale to są zmiany, które wprowadzono zbyt późno

“Przedwiośnie” i “Pan Tadeusz” na maturze – aktualizacja

Trzeci dzień matury 2023. W poniedziałek abiturienci mierzą się m.in. z matematyką