CKE opublikowała szczegółowe sprawozdania dotyczące egzaminu maturalnego 2023

CKE podsumowała matury w formule 2023 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz w formule 2015 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia. Ze szczegółowymi danymi można się zapoznać na stronie internetowej komisji.

Przypomnijmy, że spośród zdających w Formule 2023 matura zakończyła się powodzeniem dla 143 564 zdających, czyli 94,6 proc. wszystkich. Egzaminu nie zdały 8 153 osoby, czyli 5,4 absolwentów.

Natomiast w formule 2015 egzamin maturalny zdało 83 876 osób, czyli 81,5 proc. wszystkich. Egzamin zakończył się niepowodzeniem dla 19 017 osób, czyli 18,5 proc. zdających.

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkich zdających, czyli 254 610 osób, to z egzaminem poradziło sobie 227 440 osób, czyli 89,3 proc. wszystkich, a porażkę zaliczyło 27 170 osób, czyli 10,7 proc.

Spośród 116 absolwentów – obywateli Ukrainy, maturę zdało 77 osób, czyli 66,4 proc. wszystkich. Z egzaminem nie poradziło sobie 39 osób, czyli 33,6 proc. zdających.

Najwięcej osób zdawało maturę w województwie mazowieckim, Dotyczy to obu formuł. Jednak najwyższą zdawalność w Formule 2023 odnotowano w woj. opolskim.

Jak podało CKE, unieważniono 118 egzaminów, w tym z powodu naruszenia procedur przeprowadzania egzaminu – 87 prac, z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań – 22, z innych powodów – 9 prac. Maturzyści, którym unieważniono egzaminy, nie mogli przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu – będą mogli poprawiać maturę dopiero za rok.

(GN)

Burza wokół oświadczenia CKE. Dlaczego dyrektor Smolik „odciął” się od egzaminatorów?

CKE podała ostateczne wyniki matury. Ile osób nie poradziło sobie na egzaminie?