CKE opublikowała listę zadań na ustną maturę z języka polskiego w 2024 r. Uczniów czekają kolejne zmiany

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę zadań obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024. To konsekwencja decyzji ogłoszonych na początku marca br.

Wtedy to, na dwa miesiące przed maturą, CKE postanowiła ograniczyć liczbę zadań w części ustnej tegorocznego egzaminu.

CKE: Nowa lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 oraz języków mniejszości narodowych

To był już drugi aneks do listy zadań jawnych. Lista została opublikowana 1 września 2021 r. Potem pojawił się aneks z 13 czerwca 2022 r. (aktualizacja 26 sierpnia 2022 r.), z listy 280 zdań wypadły wtedy 53 zadania dotyczące lektur obowiązkowych nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych MEiN.

Nowe zasady oceniania arkuszy maturalnych. Zdający może popełnić więcej błędów

Zostało 227 zadań, z których po ostatniej redukcji wypadła ponad połowa. Ostatecznie, tegoroczni maturzyści muszą się przygotować ze 110 zadań.

Lista ze 110 zadaniami ma obowiązywać także na przyszłorocznym egzaminie maturalnym z języka polskiego (część ustna). CKE opublikowała dziś komunikat z wykazem zadań – zarówno tych, które uczniowie będą musieli przygotować jak i tych, które wypadły z pierwotnej listy.

Komunikat CKE dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)