Co z podwyżkami dla nauczycieli? Wkrótce kluczowe rozstrzygnięcia

Czy nauczyciele otrzymają w tym roku 20-procentową podwyżkę, a nie jedynie 4,4 proc. proponowane przez rząd? O tym przekonamy się jeszcze w tym tygodniu

Wkrótce Sejm zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela. W środę 27 kwietnia o godz. 10.30 zbierze się w tej sprawie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, która wyda opinię na temat inicjatywy Senatu. Następnego dnia, tj. w czwartek 28 kwietnia, ma się odbyć głosowanie nad poprawkami na forum Sejmu.

Posłowie mogą poprawki odrzucić, ale nie zwykłą, lecz bezwzględną większością głosów – to znaczy, że “za” odrzuceniem musi się opowiedzieć więcej posłów niż suma głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Sukces w Senacie – poprawka ZNP przyjęta. Jest szansa na podwyżkę w wysokości 20 proc.!

Zgodnie z kluczową poprawką – wprowadzoną z inicjatywy ZNP – nauczyciele mieliby otrzymać nie 4,4 proc., ale 20 proc. podwyżki od 1 maja 2022 r. Senat zabezpieczył też w budżecie państwa 10 mld zł potrzebnych na tę operację.

„Senat uznał proponowane podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. za niewystarczające. W związku z tym przyjął poprawkę nr 1, która zmierza do podniesienia wysokości wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli do 20 proc.” – czytamy w uzasadnieniu uchwały Senatu.

I dalej: „Jednocześnie, przyjmując poprawkę nr 2, Senat uznał za konieczne odpowiednie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w celu zapewnienia środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli”.

ZNP: Apel do związków zawodowych działających w oświacie w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli

(PS, GN)