Czarnek odpowiedział na wezwanie ZNP i przyśpiesza rozmowy ws. nauczycielskich emerytur. Kolejne rozmowy już po Wielkanocy

Szef MEiN Przemysław Czarnek poinformował na Twitterze, że przyspieszy rozmowy nt. wcześniejszych emerytur dla nauczycieli i odbędą się one już na kolejnym spotkaniu w kwietniu. Zareagował na artykuł Głosu, w którym napisaliśmy, że ZNP wzywa go do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów ws. wcześniejszych emerytur.

„Wczoraj wezwaliśmy MEiN do natychmiastowych rozmów nt. wcześniejszych emerytur. I jest zmiana decyzji: rozmowy będą w kwietniu, a nie w maju jak wcześniej zapowiadał minister” – czytamy na Twitterze ZNP.

Przypomnijmy, że Związek wezwał ministra edukacji i nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela

Nauczycielu, czy popierasz postulat przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 KN (świadczenie obliczane według "starych" zasad)?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

29 marca br. Związek wystosował w tej sprawie list do Ministra Edukacji i Nauki, natomiast 28 marca br. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął stanowisko ws. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli.

Szef MEiN Przemysław Czarnek odpowiedział w środę na Twitterze, że zaprasza ZNP na wcześniejsze rozmowy ws. emerytur.

Według ZNP, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna przysługiwać wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, a wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego powinna być obliczana w oparciu o „stare” zasady.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreślił w czwartkowym komunikacie, że na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli.

„Obecnie Związek oczekuje na projekt zmian ustawowych, które przywrócą  nauczycielom prawo do emerytury bez względu wiek (art. 88 Karty Nauczyciela). Deklaracje w tej sprawie składane są od 2016 r., ostatnio złożył ją minister edukacji Przemysław Czarnek, w kontekście zapowiedzi zwolnienia 100 tys. nauczycieli” – przypomina ZNP.

Jednocześnie jak wskazuje Związek minister edukacji wykorzystał temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli do kolejnej manipulacji faktami, dlatego ZNP przedstawia przebieg wydarzeń w tej sprawie:

>>rok 1998 – Sejm przyjmuje nową ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozbawia nauczycieli od 1 stycznia 2007 r. prawa do emerytury bez względu na wiek;

>>rok 2003 – ZNP występuje do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury po 31 grudnia 2006r.;

>>rok 2005 – Sejm przedłuża możliwość przejścia na emeryturę dla nauczycieli bez względu na wiek do 31 grudnia 2007 r.;

>>rok 2007 – Sejm przedłuża możliwość korzystania przez nauczycieli z prawa do wcześniejszej emerytury do 31 grudnia 2008 r., odrzucając jednocześnie wniosek ZNP o wydłużenie tego okresu do 2011 roku.

W 2009 roku ZNP wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zachowania przez nauczycieli prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Niestety, na etapie postępowania kwalifikacyjnego, wniosek został odrzucony.

(GN)

Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia wcześniejszych emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa ministra po podjęcia rozmów! Pismo prezesa ZNP do szefa MEiN

Ankieta Głosu. Nauczycielu, czy popierasz przywrócenie wcześniejszych emerytur? Ważne: dla wszystkich nauczycieli i według “starych” zasad