Czarnek rozmawiał z pierwszą damą o skutkach zdalnego nauczania. Agata Kornhauser-Duda ma swoje pomysły

„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży oraz nauka zdalna były głównymi tematami rozmowy ministra Przemysława Czarnka z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Podczas spotkania minister przedstawił założenia programu dot. zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do szkół” – czytamy w komunikacie MEiN.

Jak podaje resort edukacji spotkanie w Pałacu Prezydenckim poświęcone było negatywnym skutkom długotrwałego nauczania zdalnego, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozmawiano m.in. o metodach i narzędziach kształcenia na odległość oraz wsparciu psychologiczno-pedagogicznym uczniów.

„Pierwsza Dama mówiła o wnioskach wynikających z wielu spotkań i rozmów, jakie odbywa z przedstawicielami placówek oświatowych, pedagogami, rodzicami i uczniami. Prócz efektywności nauczania on-line, wśród obaw niemal wszystkich środowisk pojawia się aktualna sytuacja zdrowotna uczniów i problemy, które będą narastać po zakończeniu nauki zdalnej” – czytamy w komunikacie.

„Pozostawanie w domach, zaburzenie relacji rówieśniczych, poczucie zagrożenia i stagnacji w znaczący sposób wpływają na kondycję psychiczną i fizyczną uczniów. Reakcja na trudności zależy od wieku, zdolności komunikacyjnych, atmosfery w domu, wcześniejszych doświadczeń i bardzo wielu innych czynników, a powrót do szkół będzie dla wielu uczniów katalizatorem kolejnych niekorzystnych dla zdrowia reakcji. Potrzebne jest zwiększenie efektywności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, jak również podniesienie poziomu świadomości i uważności dorosłych” – podkreślono.

Nieco więcej treści zawiera komunikat Kancelarii Prezydenta. „Małżonka Prezydenta zaproponowała wprowadzenie do szkół modułu zajęć przeznaczonych na budowanie świadomości zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Lekcje tematyczne, dostosowane do wieku odbiorców, dotyczyłyby zdrowia fizycznego, psychicznego, profilaktyki, wspierania i zapobiegania chorobom i zaburzeniom, integracji etc. Na edukację zdrowotną miałaby być przeznaczona jedna lekcja wychowawcza w miesiącu, a prowadzącymi zajęcia – zgodnie z konspektami lekcji – nauczyciele lub przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i specjalistycznych ośrodków”

Przypomnijmy, że wśród ogłoszonych już pomysłów MEiN na wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej znalazły się diagnoza problemów uczniów, szkolenia dla nauczycieli, konsultacje z rodzinami, dodatkowe godziny wsparcia. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla prawie 5 mln uczniów ministerstwo edukacji znalazło zaledwie 15 mln zł do końca grudnia br. To oznacza zaledwie 1 godzinę wsparcia specjalisty dla co 50. ucznia. Albo dwie godziny wsparcia dla co 100. ucznia.

(JK, GN)

Fot: Grzegorz Jakubowski/KPRP

MEiN oferuje uczniom pomoc psychologiczną. Statystycznie – godzinę wsparcia dla co 50. dziecka

Minister Czarnek i prezydent Duda odpowiadali na pytania internautów