Czarnek zapowiada na jesień dofinansowanie wycieczek szkolnych do miejsc pamięci i wsparcie dla drużyn pożarniczych

We wrześniu ma ruszyć pilotaż programu MEiN, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki” – zapowiada MEiN i deklaruje, że przekaże na ten cel w tym roku 15 mln zł. “Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej” – wskazuje resort.

„Przedsięwzięcie >>Poznaj Polskę<< to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Dofinansujemy wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży. Będzie to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Przedsięwzięcie uatrakcyjni również proces nauczania: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki. Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej” – czytamy.

MEiN zapowiedziało też powstanie programu wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Program będzie gotowy jesienią 2021 r. Według szefa MEiN – MDP potrzebują wsparcia finansowego, by mogły uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy oraz w przedsięwzięciach, których celem jest poznawanie kultury i historii swojego regionu. Dodał, że na działalność MDP zostanie przeznaczonych do 10 tys. zł miesięcznie dla drużyn uczestniczących w programie.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zrzeszone przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. W całym kraju młodzieży działającej przy OSP jest w sumie ok. 100 tys.

Szef MEiN zapowiedział też że jesienią w Sejmie będzie głosowany przepis, który uwalnia możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne. O planach utworzenia takiego kierunku informował wcześniej KUL, czyli alma mater Czarnka.

(JK, GN)

Fot: MEiN

Czarnek o powrocie do szkół. „Rozważany jest jeden scenariusz”

MEiN chce szczepić uczniów na terenie szkół