Czarnek zapowiada odchudzenie podstawy programowej. “Najpóźniej do 1 września 2024 roku”

Szef MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że planuje odchudzić podstawę programową o 4-5 godzin „w celu zwiększenia czasu na aktywność fizyczną i zajęcia miękkie”. Ogłosił, że decyzje o cięciach programów szkolnych będą podejmowane przez ekspertów we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Nowa podstawa ma być gotowa przed 1 września 2024.

– Można się pokusić o odchudzenie podstawy programowej, żeby dać więcej czasu na tzw. zajęcia miękkie, związane również z kulturą fizyczną, rekreacją. Zrobimy to tak, żeby nie zmniejszać liczby godzin dla nauczycieli – powiedział szef MEiN, Przemysław Czarnek w wywiadzie dla PAP.

Wyjaśnił, że zajmą się tym eksperci “ściśle współdziałający z Centralną Komisją Egzaminacyjną” i przedstawił zarys planowanych zmian. – Należy przejrzeć podstawy programowe wszystkich przedmiotów, zastanowić się, co z nich wyjąć, żeby osiągnąć efekt krótszego tygodnia nauki dla uczniów – stwierdził.

Szef MEiN dodał, że w zależności od rocznika, poziomu szkoły, uczniowie zaoszczędzą trzy, cztery albo pięć godzin. – Mamy świadomość, że dzieci za długo przebywają na lekcjach, że tego „zakuwania” jest za dużo. Potrzebują więcej rekreacji, zajęć terenowych, zajęć, które będą budowały wspólnotę, relacje rówieśnicze – i na to będziemy stawiać – zaznaczył.

Czarnek dodał, że będzie to długi proces, a jego realizacja planowana jest także w kolejnej kadencji Sejmu. – Jednak jestem przekonany, że z efektami będziemy gotowi najpóźniej 1 września 2024 roku – stwierdził.

Minister odpowiedział też na pytanie o to, czy będzie więcej godzin wychowania fizycznego lub innych przedmiotów. – Będziemy o tym dyskutować, nauczyciele nazywają to zajęciami miękkimi, rekreacyjnymi, budującymi relacje rówieśnicze i na takie będziemy stawiać – zapowiedział.

Odchudzenie podstawy programowej nie jest nowym postulatem. Znalazło się choćby wśród rekomendacji Miasteczka edukacyjnego ZNP – z października 2022 r.

„>>Odchudzenie<< podstawy programowej, indywidualizacja kształcenia w klasach do 20 uczniów, darmowe podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych, kształcenie kompetencji kluczowych, wsparcie specjalistów – psychologów i pedagogów, lekkie tornistry dla uczniów” – czytamy w punkcie „Edukacja na miarę XXI, a nie XIX wieku” we wstępie do rekomendacji.

Natomiast w szczegółowych rekomendacjach miasteczka znalazł się następujący fragment:

Podstawy programowe i treści nauczania
Opracowanie nowoczesnych podstaw programowych, respektujących osiągnięcia
współczesnej wiedzy naukowej, przy współpracy nauczycieli i środowiska naukowego
szeroka konsultacja projektu nowych podstaw w środowisku edukacyjnym. Konstrukcja
podstawy programowej wspierająca autonomię nauczyciela poprzez swobodny dobór
treści programowych na każdym etapie edukacyjnym, zapewniająca korelację
międzyprzedmiotową.

Rozumienie procesu kształcenia jako przygotowanie ucznia do funkcjonowania
we współczesnym świecie kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy
zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania
problemów.

Promowanie w treściach nauczania aktywnego obywatelstwa.

Redukcja wiedzowych wymagań w aktualnej podstawie programowej, która zawiera
ponad dwa tysiące wymagań przedmiotowych.

Minister Czarnek otrzymał rekomendacje miasteczka już w październiku 2022 r. Dlaczego dopiero teraz zainteresował się odchudzaniem podstawy programowej?

(GN)

W miasteczku edukacyjnym o podstawie programowej. “Zabija ciekawość i kreatywność”

Sondaż: Edukacja jednym z głównych problemów społecznych. ZNP przypomina rekomendacje z Miasteczka edukacyjnego

ZNP opublikował w formie broszury rekomendacje i postulaty płynące z Miasteczka edukacyjnego