Czy samorządy wypłaciły nauczycielom podwyżki? Znamy wyniki ankiety ZNP

Po wrześniowej podwyżce większość organów prowadzących nie zwiększyła wysokości dodatków – ostrzegł Związek Nauczycielstwa Polskiego po opracowaniu wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli

Ankieta dotyczyła ostatniej podwyżki wynagrodzeń (6 proc. od 1 września 2020 r.) i tego, jak dyrektorzy i organy prowadzące wprowadziły tę podwyżkę w życie. Ankieta prowadzona była w oddziałach ZNP.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy organy prowadzące do 30 września br. wdrożyły zapisy rozporządzenia płacowego? Czyli tego, czy wykonały prawny obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Oto odpowiedzi:

98,6 proc. – TAK
1,4 proc. – NIE

To oznacza, że niemal wszystkie samorządy w Polsce wykonały ciążący na nich ustawowy obowiązek zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego na odpowiednim poziomie.

Pytanie drugie dotyczyło tego, czy czy organy prowadzące zwiększyły jednocześnie wysokość dodatków? To kluczowa kwestia, ponieważ w ślad za wzrostem wynagrodzenia zasadniczego w górę powinny pójść niektóre dodatki. A jedynie zwiększenie dodatków daje gwarancję wypłaty tzw. nauczycielskich średnich zapisanych w Karcie Nauczyciela. Oto odpowiedzi nauczycieli:

40 proc. – TAK
59,1 proc. – NIE

“UWAGA! Wyniki ankiety dotyczące pytania drugiego oznaczają, że w prawie 60 proc. samorządów nauczyciele nie uzyskają średniej zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela” – podkreślił ZNP.

Niestety duża część organów prowadzących postanowiło pozostawić nauczycielskie dodatki na obecnym poziomie, co oznacza dla nauczycieli, że do ich portfeli trafi mniej pieniędzy niż – zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela – powinno. Taka sytuacja grozi też samorządom koniecznością wypłaty na początku 2021 r. nauczycielom tzw. dodatków uzupełniających. Dodatki uzupełniające należy wypłacić, jeżeli dany samorząd nie dotrzymał nauczycielskich średnich.

W pytaniu trzecim ZNP zapytał, czy przypadkiem organy prowadzące nie zmniejszyły wysokość dodatków? A tym samym pozbawiły de facto nauczycieli należnej podwyżki. Oto odpowiedzi:

5,0 proc. – TAK
95,0 proc. – NIE

Pytanie czwarte dotyczyło tego, czy organy prowadzące zmniejszyły wysokość nagród? Oto odpowiedzi

20,8 proc. – TAK
79,2 proc. – NIE

Odpowiedzi na to pytanie są niepokojące, ponieważ pokazują, że spora część samorządów postanowiła odpowiedzieć na podwyżkę obniżeniem innych świadczeń przysługujących nauczycielom, a konkretnie nagród – mechanizmu mającego promować najlepszych i motywować nauczycieli do większego wysiłku.

Takie decyzje – jak się można spodziewać – prędzej czy później odbiją się na uczniach i jakości kształcenia.

(PS, GN)