Czy smarfony można wykorzystać na lekcjach? Nowy projekt Instytutu Badań Edukacyjnych

Jaką rolę smartfony odgrywają i powinny odgrywać w edukacji? Czy można w efektywny sposób wykorzystywać je na lekcjach? – pyta Instytut Badań Edukacyjnych i zachęca do uczestnictwa w projekcie “Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry”. Ma to być odpowiedź na toczącą się debatę na temat korzyści, barier i zagrożeń związanych z korzystaniem ze smartfonów w szkole.

IBE przypomina, że szkoły mają obowiązek ustalenia warunków korzystania z telefonów komórkowych, zapisując je w statucie (Ustawa Prawo Oświatowe, 2017, art. 99, pkt. 4). W praktyce jednak połowie badanych uczniów zasady te nie są znane.

Celem projektu “Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry” jest stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących standardów i sposobów wykorzystania smartfonów w szkołach podstawowych.

Jak podaje NASK w raporcie z badań „Nastolatki 3.0”, blisko 40% uczniów wyraziło opinię, że edukacja szkolna nie…

Opublikowany przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych Poniedziałek, 27 stycznia 2020

 

Jak podaje NASK w raporcie z badań „Nastolatki 3.0”, blisko 40 proc. uczniów wyraziło opinię, że edukacja szkolna nie przygotowuje do funkcjonowania w świecie opartym na nowoczesnych technologiach, do których zaliczane są też smartfony.

Już 3-5 latkowie samodzielnie łączą się z siecią. Raport NASK z ogólnopolskiego badania uczniów

Z innych badań, na które powołuje się IBE wynika m.in., że:

>> 82 proc. dzieci w wieku 9-17 lat codziennie korzysta ze smartfona łącząc się z Internetem

>> 87 proc. użytkowników smartfonów uważa za niestosowne sięganie po telefon w trakcie lekcji lub wykładu.

>> 50 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w ich szkole nie są stosowane żadne cyfrowe technologie.

>> 21 na 30 nauczycieli wykazuje się głębokim sceptycyzmem wobec stosowania w szkole nowych technologii.

W państwach, takich jak Francja czy Wielka Brytanie, niemal we wszystkich szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów do 15 lub 16 roku życia. W niektórych krajach, pomimo zakazu, uczniowie mogą korzystać z telefonów w celach dydaktycznych, za zgodą nauczyciela. Powodem zakazu używania telefonów komórkowych, a w niektórych krajach nawet samego wnoszenia ich na teren szkoły, jest często obawa przed cyberbullyingiem (zastraszanie w sieci), ściąganiem na lekcjach lub innym, niewłaściwym ich użyciem.

Więcej statystyk na temat używania smartfonów w szkołach i szczegóły projektu IBE można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl