Dane autorów podstawy programowej z matematyki to informacja publiczna. NSA oddalił skargę kasacyjną MEN

MEN po raz kolejny przegrał w sądzie sprawę dotyczącą nieujawniania danych o autorach podstawy programowej. Nazwiska osób, które przygotowały nową podstawę programową z matematyki, są informacją publiczną – uznał 14 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną MEN w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2017 r. nakazał minister Annie Zalewskiej udostępnić dane tych osób, ale resort odwołał się. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał, że uczniowie i rodzice mają prawo wiedzieć, kto pracował nad nową podstawą programową. Według Adama Bodnara stanowisko MEN prowadziło do ograniczenia konstytucyjnego prawa obywatela do informacji publicznej

WSA orzekł, że minister dopuściła się naruszenia przepisów. Polegało to na niewłaściwym zastosowaniu ograniczenia w dostępie do informacji publicznej – a tym samym naruszenia zasady praworządności. Teraz rację przyznał mu NSA, który oddalił skargę kasacyjną MEN w tej sprawie.

Więcej o orzeczeniu sądu i jego uzasadnieniu można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl

NIK miażdży reformę Zalewskiej