Do 21 kwietnia dyrektorzy powinni przekazać organom prowadzącym zaopiniowane arkusze organizacji pracy na przyszły rok szkolny. Co ze zmianami w ramówkach?

Zgodnie z prawem oświatowym do 21 kwietnia dyrektorzy szkół powinni przekazać organom prowadzącym zaopiniowany arkusz organizacji pracy szkoły. Dokument opracowywany jest na przyszły rok szkolny i określa liczbę oddziałów oraz przydział godzin poszczególnym nauczycielom. W tym roku pojawił się problem, bo resort edukacji planuje od września zmiany w ramowych planach nauczania, które ogłasza… w kwietniu.

Zwrócił na to uwagę m.in, ZNP w piśmie do MEN dotyczącym skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość. W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie ani przedmiotu historia i teraźniejszość, ani przedmiotu edukacja obywatelska, co będzie miało znaczący wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli.

Decyzję o zmianie minister Barbara Nowacka ogłosiła w czasie kiedy arkusze organizacyjne szkół dopinane są na ostatni guzik. Dyrektorzy będą musieli je teraz poprawiać?

„Znaczący wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli”. Jest problem z likwidacją HiT od września. Związek interweniuje w tej sprawie w MEN

 

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem oświatowym dyrektorzy szkół do 5 kwietnia 2024 r. przekazali związkom zawodowym projekty arkuszy organizacji szkoły do zaopiniowania i jak zwraca uwagę ZNP nie mogli w projekcie arkusza umieścić projektowanych przez MEN zmian.

„Nie będą też ich mogli umieścić w arkuszu do momentu pojawienia się rozporządzenia w obiegu prawnym, a zgodnie z deklaracjami Pani Ministry, rozporządzenie ma być podpisane w czerwcu i wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.” – czytamy m.in. w liście ZNP do MEN na temat skutków likwidacji HiT.

Do 21 kwietnia  arkusze powinny trafić do zatwierdzenia przez organ prowadzący, a 20 maja 2024 to ostateczny termin ich zaopiniowania przez kuratoria oświaty.

Jak przypomina ZNP ruch służbowy w oświacie kończy się w dniu 31 maja i do tego terminu nauczyciel winien być poinformowany o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy, czy też tym bardziej o wypowiedzeniu umowy. Do końca maja organy prowadzące muszą zatwierdzić arkusze na rok szkolny 2024/25.

Przypomnijmy, że arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Jako taki jest obowiązkowym dokumentem w każdej szkole, przedszkolu i placówce publicznej. Obowiązek jego opracowania wynika z przepisu art. 110 Prawa oświatowego.

„Wykonywanie próżnej roboty jest typowe dla oświaty. Ledwo stworzy się jakiś plan, a już władza ogłasza zmianę. Plany trzeba poprawiać, a nieraz wręcz pisać na nowo. To zniechęca do porządnej roboty. Skoro i tak władza wydaje decyzję na ostatnią chwilę, nie opłaca się przykładać do pracy. Lepiej wykonać ją metodą >>na odwal się<<, przecież i tak trzeba będzie robić wszystko na nowo” – napisał m.in. w jednym ze swoich ostatnich komentarzy na portalu polityka.pl Dariusz Chętkowski, felietonista Głosu Nauczycielskiego.

„Ministerstwo mogło zadecydować w lutym, kiedy dyrektorzy zaczynali planować organizację pracy w nowym roku szkolnym. Wydanie decyzji w kwietniu nie jest jednak najgorsze. Anna Zalewska ogłaszała kluczowe decyzje w czerwcu, tuż przed wakacjami, żeby nauczyciele nie mieli ochoty protestować. Mamy więc jakiś postęp, chociaż do ideału, czyli szacunku dla cudzej pracy, jeszcze daleko” – zauważył.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania trafił do konsultacji publicznych 10 kwietnia. Konsultacje potrwają 21 dni. Zmiany dotyczą m.in. rezygnacji od 1 września 2024 r. z nauczania HiT w pierwszych plasach szkół ponadpodstawowych (a w kolejnych latach – całkowitego wygaszenia tego przedmiotu).

(GN)

Nie tylko HiT. Co MEN zmienia w ramówkach? Projekt nowego rozporządzenia już opublikowany. Od dziś trwają konsultacje publiczne

Podstawy programowe zostaną odchudzone. Minister Nowacka zapowiada publikację rozporządzenia w ciągu kilku dni