Dziś ruszają rozmowy z MEiN o awansie i ocenie pracy

O awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli powinniśmy rozmawiać dopiero po uzyskaniu konsensusu w sprawie finansowanie zadań oświatowych, w tym wynagrodzeń nauczycieli – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do ministra edukacji Przemysława Czarnka. Dziś odbędzie się pierwsze spotkanie podzespołu MEiN ds. awansu zawodowego

Dzisiaj 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 rozpocznie się spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas rozmów Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentować będą – Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP oraz Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP.

Prezes ZNP przypomniał w liście do ministra edukacji, że Związek „przedstawił swoje stanowisko do propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja br.”.

„Pragniemy przypomnieć, że związek zadeklarował potrzebę rozmów. Jednocześnie wyraźnie zaznaczyliśmy, że dwie kwestie powinny zdominować prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwsza to budżet na oświatę, w tym finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, druga to system wynagradzania nauczycieli” – czytamy w liście.

Przedstawiciele ZNP podczas posiedzenia Zespołu poinformowali resort edukacji o dwóch obywatelskich inicjatywach ustawodawczych dotyczących:
* finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji z budżetu państwa – pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w kwietniu 2020 r. (8 czerwca br. ZNP przesłał pismo do Marszałek Sejmu o wznowienie prac nad tym projektem),
* systemu wynagradzania nauczycieli (we wrześniu br. ZNP rozpocznie zbieranie podpisów pod projektem ustawy).

„Fakty te oznaczają, że wszelkie zagadnienia związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli powinny być przedmiotem rozmów po uzyskaniu konsensusu w sprawie finansowanie zadań oświatowych, w tym wynagrodzeń nauczycieli” – podkreślił Sławomir Broniarz.

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

Podwyżka wynagrodzenia w wysokości od 454 do 551 zł w zamian za m.in. zwiększenie pensum o 2 godziny, likwidację części godzin ponadwymiarowych, skasowanie niektórych dodatków oraz ograniczenie świadczeń z ZFŚS – takie propozycje znalazły się w dokumencie przesłanym w maju przez MEiN do partnerów społecznych – związków zawodowych i korporacji samorządowych. Dokument ten ma się stać podstawą do dyskusji na temat podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela.

Podwyżki kosztem pensum i dodatków. Jakie plany wobec nauczycieli ma MEiN?

Jeśli chodzi o awans zawodowy MEiN proponuje:
* zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego i likwidację stopnia nauczyciela kontraktowego
* wprowadzenie trwającego minimum 4 lata “okresu wprowadzenia do zawodu”
* zobowiązanie młodego nauczyciela do przystąpienia do “wystandaryzowanego egzaminu zewnętrznego” obejmującego część teoretyczną i praktyczną. Dopiero po takim egzaminie nauczyciel uzyskałby mianowanie
* odejście od staży i “odbiurokratyzowanie ścieżki awansu”
* umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycie dwóch specjalizacji zawodowych

Jeśli chodzi o ocenę pracy nauczyciela:
* likwidację obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy. Ocenę pracy wymagano by przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, a także przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji
* określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w ustawie

MEiN chce podwyższyć pensum, ZNP – powiązać pensje nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem

Ile zyska nauczyciel na zmianach proponowanych przez ZNP, a ile na zmianach MEiN? Mamy symulację

(PS, GN)