MEiN chce podwyższyć pensum, ZNP – powiązać pensje nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem

W odpowiedzi na pomysł ministerstwa edukacji podwyższenia pensum i likwidację nauczycielskich średnich oraz części dodatków, przedstawiciele ZNP zaprezentowali propozycję zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli  poprzez powiązanie ich wysokości z przeciętnym wynagrodzeniem (jest to wskaźnik publikowany przez GUS). Związek ma gotowe projekty ustaw gwarantujące podwyżki – to projekty „Godne płace” i „Pensje nauczycieli z budżetu państwa”.

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego – Urszula Woźniak z ZG ZNP oraz Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, przedstawili dziś stanowisko Związku podczas posiedzenia ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Posiedzenie tym razem odbyło się w formie stacjonarnej.

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i korporacji samorządowych, dyskutował na temat przygotowanego w ministerstwie edukacji dokumentu pt. „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty”.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, jak oceniasz ofertę MEiN: podwyżka 454-551 zł brutto kosztem: zwiększenia pensum o 2 godz., likwidacji niektórych dodatków, cięć urlopów i zfśs?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Ministerstwo zaproponowało w nim m.in. podniesienie pensum do 20 godzin, wprowadzenie “godzin karcianych” dla nauczycieli WF, plastyki i muzyki, likwidację średnich wynagrodzeń, powiązanie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pensją minimalną, podwyżkę od 454 do 551 zł brutto, likwidację części dodatków, obcięcie o połowę odpisu na zfśs oraz odebranie nauczycielom świadczenia urlopowego.

Podwyżki kosztem pensum i dodatków. Jakie plany wobec nauczycieli ma MEiN?

„Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele ZNP zaprezentowali stanowisko Prezydium ZG ZNP z 17 maja 2021 roku w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli (uchwała)” – czytamy w komunikacie Związku (komunikat dostępny  TUTAJ).

ZNP przed negocjacjami z MEiN. „Odrzucamy propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli, ale chcemy rozmawiać”

Zgodnie z uchwałą, „Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia odrzucić projektowane zmiany statusu zawodowego nauczycieli, przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 11 maja br. pn. >>Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty<<”.

Delegacja ZNP przedstawiła także swoje propozycje poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. „Podczas negocjacji przedstawiciele ZNP zaprezentowali konkretne propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego zwiększające pensje i prestiż zawodu – gotowe projekty ustaw >>Godne płace<< i >>Pensje nauczycieli z budżetu państwa<<”.

Pierwszy z projektów zakłada powiązanie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. W drugim projekcie zapisano gwarancje wypłaty wynagrodzeń z budżetu państwa.

„Każda ze stron – rządowa, samorządowa i związkowa – przedstawiła własne stanowiska. W dzisiejszych propozycjach MEiN nie pojawiły się żadne nowe rozwiązania w stosunku do materiału MEiN przesłanego związkom zawodowym 11 maja br.” – czytamy w komunikacie Związku.

Zaplanowano kolejne spotkanie w czerwcu i powołanie trzech zespołów tematycznych:
– ds. wynagrodzeń i pensum
– ds. awansu zawodowego
– ds. oceny pracy i odbiurokratyzowania pracy nauczyciela.

Więcej na temat propozycji MEiN dotyczących statusu zawodowego można przeczytać w najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego – przeanalizowaliśmy, co w praktyce te propozycje zmieniają w sytuacji nauczycieli.

Czarnek: Chcemy podnieść pensum dla dobra nauczycieli

(PS, GN)

Projekty ZNP dotyczące wynagrodzeń nauczycieli – szczegóły:

PUBLIKACJA ZNP i GN. Nauczyciele zasługują na wyższe zarobki

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza: Co znajdziesz w projekcie ZNP?

Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP