Dziś uzgodnienia w MEiN w sprawie nauczycielskich podwyżek

Czy jest szansa na większą podwyżkę dla nauczycieli niż 4,4 proc. od 1 maja br.? O tym przekonamy się po zaplanowanych na dziś uzgodnieniach w ministerstwie edukacji

Na wniosek ZNP ministerstwo edukacji zorganizuje procedurę uzgodnienia wysokości nauczycielskich podwyżek w 2022 r. Spotkanie odbędzie się w siedzibie MEiN dziś, tj. 12 kwietnia br. o godz. 14.00, a wezmą w nim udział nie tylko przedstawiciele ZNP, ale także innych związków działających w oświacie.

W zaproszeniu możemy przeczytać, że spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na jedno z ostatnich pism przesłanych ministerstwa edukacji przez ZNP. ZNP wystąpił pisemnie do MEiN z wnioskiem o podjęcie uzgodnień (czyli negocjacji) na temat podwyżek w oświacie. Związek uważa, że zaproponowane stawki to dopiero wstęp do dyskusji o wynagrodzeniach w oświacie i wezwał MEiN do „podjęcia procedury uzgodnieniowej, polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia”.

MEiN na wniosek ZNP zorganizuje negocjacje na temat nauczycielskich podwyżek. Jest szansa na więcej niż 4,4 proc.?

ZNP powołał się na art. 4 ust. 2 Karty Nauczyciela, z którego wynika, że takie rozporządzenie podlega uzgodnieniu, a nie jedynie zaopiniowaniu.

Kilka dni po tym, jak Sejm uchwalił nowelizację Karty Nauczyciela, a w niej podwyżki dla nauczycieli w wysokości 4,4 proc. od 1 maja br., ministerstwo edukacji pokazało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Według autorów ustawy wprowadzającej podwyżki, ich celem jest „podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia”. To właśnie projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień podczas dzisiejszego spotkania.

„Podniesie prestiżu zawodu nauczyciela” ministerstwo edukacji wyceniło na 130-178 zł. O tyle właśnie mają pójść w górę stawki wynagrodzenia zasadniczego w głównej grupie zaszeregowania.

Na spotkanie ZNP pójdzie z postulatem podwyżki 20 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia br. Taką propozycję Związek przedstawił ministerstwu edukacji. Taki sam postulat przedstawiciele ZNP zgłosili w Senacie, który pracuje nad poprawkami do nowelizacji Karty Nauczyciela.

Związek domaga się pilnych rozmów w sprawie podwyżek o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia

(PS, GN)