Edukacja klimatyczna i równościowa w Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030. Dokument przyjęli radni

Edukacja bliższa potrzebom rynku pracy, zapewniająca bezpieczeństwo uczniom i uczennicom, edukacja klimatyczna, a także równość, podwyższenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół, wsparcie innowacji – to tylko niektóre zagadnienia, które wyznaczają kierunki poznańskiej oświaty. Takie priorytety znalazły się w przyjętej przez radnych Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030.  Strategię, która wejdzie w życie od tego roku, mają realizować – dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Za przyjęciem strategii „Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030” głosowało 20 radnych, przeciw było siedmiu przy jednym głosie wstrzymującym się. Tym samym Rada Miasta Poznania przyjęła dokument jako obowiązujący.

– Chcemy, aby nasze działania i środki, jakie inwestujemy w poznańską oświatę, były przemyślane – mówił podczas sesji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Szkoła to jednak przede wszystkim ludzie – uczniowie, nauczyciele, pracownicy oświatowi. Dlatego tak ważny jest rozwój kapitału społecznego. Przyjęta strategia to drogowskaz – tłumaczył.

Jak zaznaczył zastępca prezydenta, za rozwojem poznańskiej oświaty idą znaczące kwoty. W ciągu ostatnich lat Miasto przeznaczyło na poprawę i rozwój infrastruktury oświatowej ok. 600 mln zł. To nie tylko bieżące remonty szkół i przedszkoli, ale też duże inwestycje – także nowe placówki oświatowe.

Prace nad dokumentem, przedłużone za sprawą pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą, rozpoczęły się kilka lat temu. Jego powstanie poprzedzone było wieloetapowymi badaniami, w których wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich najważniejszych grup związanych z poznańską oświatą. Były one prowadzone m.in. we współpracy z zespołem naukowym Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Dziękuję osobom, które były zaangażowane w przygotowanie tego dokumentu. Będzie on naturalnie podlegał w przyszłości ewaluacji i ocenie – zaznaczył Mariusz Wiśniewski.

Głównym celem dokumentu jest m.in. dostosowanie poznańskiej oświaty do aktualnych potrzeb uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkół, poprawa infrastruktury szkół i przedszkoli czy wspieranie i promowanie nowoczesnych form edukacji.

W trakcie prac nad dokumentem zostały ustalone następujące priorytety:

>> Edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom;

>> Podwyższenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół;

>> Równość w edukacji;

>> Edukacja bliższa potrzebom rynku pracy;

>> Wsparcie instytucjonalne dla innowacji;

>> Działania na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami;

>> Edukacja klimatyczna

(GN)

Samorządy popierają 30 proc podwyżki dla nauczycieli. Domagają się jednak zmian w finansowaniu oświaty

Poznań: Uczczono pamięć Tajnej Organizacji Nauczycielskiej