Egzamin ósmoklasisty 2023. W środę uczniowie mierzyli się z matematyką

W środę 24 maja ósmoklasiści zdawali matematykę. Na egzaminie pojawiło się 19 zadań – 15 z nich to zadania zamknięte, w których należało zaznaczyć poprawną odpowiedź z kilku do wyboru. Za każde można było zdobyć jeden punkt. Wyżej punktowane były zadania otwarte – w tym roku ósmoklasiści rozwiązywali cztery takie zadania.

Według relacji uczniów w mediach społecznościowych egzamin był raczej prosty. Niektórzy opuszczali go już po 30 -40  minutach.

A czego dotyczyły zadania? Trzeba było np. obliczyć długość pociągu,  koszt biletu do teatru,  czy wskazać ile mleka i mąki potrzeba by przygotować gofry. Pojawiły się zadania wymagające znajomości proporcji, dodawania pierwiastków, skali map.

Z zadaniami z języka obcego uczniowie będą mierzyć się w czwartek. Większość z nich wybrała język angielski. Czwartkowy egzamin, podobnie jak te poprzednie, rozpocznie się o godz. 9:00.

Przypomnijmy, że w tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystępuje ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu przystępuje także około 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Ósmoklasistom, który dzisiejszy egzamin nie poszedł najlepiej przypominamy – bez obaw: nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można więc nie zdać.

CKE publikuje arkusze tutaj

(JK, GN)

„Balladyna” Juliusza Słowackiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego