Egzamin ósmoklasisty – dzień trzeci i ostatni. Większość uczniów zdawała język angielski

W czwartek, 16 maja uczniowie zdawali język obcy. Zdecydowana większość (97,7 proc.) spośród ponad 226 tys. zdających wybrała język angielski. To już ostatnia część egzaminu ósmoklasisty 2024.

Arkusze CKE można znaleźć tutaj

Egzamin z języka obcego trwał 90 minut, od godz. 9 do godz. 10.30. 97,7 proc. uczniów wybrała język angielski, ok. 1,9 proc. język niemiecki, a ok. 0,4 proc. języki: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Musiał to być język, którego uczą się na obowiązkowych lekcjach w szkole.

Zdający na ogół komentowali, że egzamin był łatwy. To już ostatnia część egzaminu ósmoklasisty 2024. We wtorek, 14 maja, młodzież przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. W środę, 15 maja, uczniowie zmierzyli się z egzaminem z matematyki.

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty podchodzi ponad 226 tys. uczniów, w tym ponad 11,6 tys. obywateli Ukrainy.

Między 10 a 12 czerwca CKE przewidziała termin dodatkowy egzaminu dla wszystkich tych, którzy z przyczyn losowych (np. udokumentowanej choroby) nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie, otrzymają zaświadczenia dotyczące wyników egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Reszta to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu, aby poprawić wynik.

(GN)

Egzamin ósmoklasisty – dzień drugi. Uczniowie mierzyli się z matematyką

Egzamin ósmoklasisty 2024 – dzień pierwszy. Na języku polskim pojawiły się „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego