Egzamin ósmoklasisty przesunięty na później także w 2021 r.

W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się pod koniec maja – zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski

– Doświadczenia z egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty pokazały, że można przesunąć nieco termin egzaminu. Stąd, po dyskusji, uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty – zapowiedział dziś szef MEN.

Do tej pory egzamin odbywał się w ostatnich dniach kwietnia.

– Dyrektorzy szkół podstawowych jednak wyraźnie wskazywali, że tak wczesny termin egzaminu demobilizuje ósmoklasistów. W końcowym etapie roku szkolnego są oni mniej zmobilizowani, mniej przykładają się do nauki. Dlatego w przyszłym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w końcówce maja – poinformował minister edukacji.

– To będzie oczywiście oznaczało niewielkie przesunięcie rekrutacji, ale umożliwi jednocześnie przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, której w tym roku nie mogliśmy zrobić ze względu na terminy egzaminu ósmoklasisty – dodał.

Według wiceministra edukacji Macieja Kopcia, przesunięcie terminu egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. “wzmacniał wynik tego egzaminu” i “pozwalał uczniom, nauczycielom lepiej się do niego przygotować”.

– Decyzje związane z umożliwieniem konsultacji dla ósmoklasistów, były jak najbardziej słuszne. Działania dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego podejmowane przez ministra edukacji i CKE w zdecydowany sposób pomogły uczniom – ocenił wiceszef MEN.

Egzamin ósmoklasisty w czasie pandemii. CKE opublikowała wyniki

(PS, GN)