Episkopat domaga się respektowania wymiaru nauczania religii w szkołach

„Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii” – podkreśliła w specjalnym stanowisku Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniała też „o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych o nauczaniu religii w szkole” w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Komunikat KEP współbrzmi z niedawną wypowiedzią metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca, który  wezwał MEN do wprowadzenia obowiązkowych zajęć z religii lub etyki. Hierarcha argumentował swój apel chęcią przeciwdziałania fali wypisywania się uczniów z religii. Pisaliśmy o tym tutaj:

Arcybiskup chce obowiązkowych lekcji religii lub etyki

Biuro Prasowe KEP podkreśla, że „dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach (…) Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji”.

Hierarchowie zaznaczają jednocześnie, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: pierwszej komunii, sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole”.

„Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii, ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości” – czytamy w komunikacie biura prasowego Episkopatu.

„Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej” – uważają hierarchowie.

Jednocześnie biskupi napisali też, że „nauczyciele nie mogą być przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem”, dodając, że „istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia”.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła przy okazji solidarność z abp. Markiem Jędraszewskim i wyraziła wdzięczność „za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich”.

Cały komunikat KEP można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: EpiskopatNews/Twitter