Arcybiskup chce obowiązkowych lekcji religii lub etyki

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do ministerstwa edukacji o wprowadzenie obowiązkowych zajęć z religii lub etyki. Hierarcha chce w ten sposób przeciwdziałać fali wypisywania się uczniów z religii

Jak poinformowała Archidiecezja Katowicka, metropolita wezwał w środę MEN o zmianę przepisów prawnych tak, aby „młode pokolenie wychowywać do pokoju na lekcjach religii bądź etyki, które powinny być obowiązkowe dla wszystkich – z zachowaniem możliwości wyboru zgodnego z sumieniem”. – Najwyższy czas tę sprawę uporządkować i wrócić do zamysłu organizatorów powrotu nauczania religii do szkoły: albo religia, albo etyka, jako zajęcia obowiązkowe – stwierdził abp Skworc.

Jego zdaniem, „nauczanie religii w szkole i zajęcia z etyki będą odpowiedzią na poczucie zagubienia, dezorientacji, niezadowolenia i braku poczucia sensu wśród młodego pokolenia, czego krańcowym wyrazem są samobójstwa młodocianych”.

Hierarcha nie ukrywał jednak, że głównym powodem takiego apelu jest masowe zjawisko rezygnacji uczniów z zajęć z religii w efekcie reformy Anny Zalewskiej. Zjawisko to szczególnie mocno widać w szkołach średnich, do których 1 września 2019 r. trafił tzw. podwójny rocznik – absolwenci klas III likwidowanych gimnazjów oraz absolwenci klas VIII szkół podstawowych. Według abp. Skworca, „wielu młodych ludzi, uczniów szkół ponadpodstawowych z własnej woli czy wręcz przy akceptacji rodziców zeszło z tej drogi wzrastania, wypisując się z lekcji religii”. – Młodzi nie uświadamiają sobie jeszcze w pełni, czym są lekcje religii i jakim dobrem owocują teraz i przyszłości – ocenił metropolita katowicki.

CBOS o młodzieży szkolnej. Więcej stresu, uzależnienie od internetu, rozbrat z religią

W jego opinii, przyczyną tego są „sytuacje kryzysowe w kościele”, sytuacje rodzinne oraz – zdaniem hierarchy – „niesprzyjająca katechezie organizacja zajęć w szkole”, czyli na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej (czego z kolei domagają się rodzice uczniów, którzy nie są zapisani na religię). Według metropolity, rodzice nie powinni ulegać swoim dzieciom i nie wypisywać ich z religii.

(13.02) Religia w warszawskich szkołach tylko przed lub po lekcjach

– W naszym systemie szkolnym – kiedy dziecko czy młody człowiek – wypisuje się z religii otrzymuje niejako w prezencie czas wolny, gdyż nie ma obowiązku korzystania z zajęć etyki – stwierdził arcybiskup. Efektem tego – w przekonaniu hierarchy – będzie „pokolenie nihilistów”, czyli osób, które nie uznają „wartości religijnych, ale również humanistycznych, wspólnych wspólnocie narodowej i całej ludzkiej rodzinie”. Symptomem tego ma być m.in. „nasilające się zjawisko przemocy szkolnej i nie tylko”.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy w „Głosie” o rozsyłanej na zlecenie MEN w całym kraju do szkół ankiecie, w której uczniowie pytani byli o sytuację rodzinną i udział w nabożeństwach. Autorzy ankiety ciekawi byli m.in. tego, czy uczniowie się modlą i czy rodzice są rozwiedzeni.

Czy się modlisz? – pytają uczniów w ankiecie na zlecenie MEN

Ankiety przeprowadzane były na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację “Masz Szansę”, która realizowała projekt “Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”. Jak zapewniała fundacja, “każde pytanie w ankietach jest uzasadnione potwierdzonymi badaniami naukowymi i wynika z kanonu wiedzy na temat wychowania i profilaktyki”. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Według sondażu Kantar dla TOK FM, „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl, ponad połowa Polaków chciałaby zmian w organizacji lekcji religii w szkołach. Według 24 proc. ankietowanych – dzieci powinny nadal uczyć się religii w szkołach, ale koszt tych zajęć powinien być przeniesiony na Kościół. 42 proc. badanych odpowiedziało, że takie lekcje powinny odbywać się poza szkołą i być finansowane przez Kościół. 30 procent badanych nie życzy sobie w tej sprawie żadnych zmian, natomiast cztery procent respondentów udzieliło odpowiedzi “nie wiem, trudno powiedzieć”.

Ponad połowa badanych chce zmian w nauczaniu religii w szkołach

W październiku 2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że rodziców, którzy nie chcą, by ich dziecko chodziło na religię, nie wolno zmuszać do ujawniania swojego światopoglądu lub wyznania. Powołując się na artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapewniającej każdemu prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania Trybunał uznał, że Konwencja ta „gwarantuje uczniom prawo do edukacji w formach respektujących ich prawo do wierzenia lub niewierzenia”.

ETPC: Władze nie mogą zmuszać uczniów i rodziców do ujawniania swojej religii

Według MEN, w 2018 r. organizacja lekcji religii w szkołach kosztowała budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych.

Jaki jest koszt nauczania religii w szkołach? Według MEN w 2018 r. było to 1,48 mld zł

Wiktor Skworc jest metropolitą katowickim od 2011 r. Pełni też funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski oraz członka Rady Stałej KEP.

Nauczyciele napisali list do prymasa Polaka. “Religia staje się uzasadnieniem aktów agresji”

RPO interweniuje w sprawie lekcji religii w krakowskim liceum

(PS, GN)