Episkopat: Odsetek uczniów chodzących na religię spada

Według danych episkopatu, w roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 80,3 proc. uczniów. Prawie co trzeci katecheta pracujący w oświacie to ksiądz.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował kolejną edycję rocznika zawierającego dane statystyczne na temat kościoła – Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. W roczniku można znaleźć m.in. informacje na temat organizacji zajęć religii i nauczycieli religii.

Najwyższy odsetek uczniów uczęszcza na religię w diecezji przemyskiej (96,5 proc.), tarnowskiej (96,3 proc.) oraz rzeszowskiej (94,9 proc.), zaś najmniej – w diecezji warszawskiej (59,8 proc.), opolskiej (63,4 proc.) oraz łódzkiej (65,4 proc.).

W przedszkolach z lekcji religii korzysta 83,7 proc. dzieci, w szkołach podstawowych – 88,9 proc., ale w liceach – już tylko 60,1 proc., w technikach – 65,7 proc., szkołach branżowych I stopnia – 63,7 proc., a szkołach branżowych II stopnia – 55,3 proc.

Sondaż: Niemal połowa badanych chce wycofania religii ze szkół

– Z roku na rok obserwujemy spadek odsetka uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii. W tym roku ten wskaźnik wynosi 80,3 proc. – poinformowała Luiza Organek, kierownik ds. badań i rozwoju ISKK.

Warto przypomnieć, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów.

Uczniów na religii coraz mniej

Niestety, ISKK nie podał danych dotyczących liczby nauczycieli religii pracujących w placówkach oświatowych. W roczniku można natomiast znaleźć informacje na temat wieku katechetów. Zaledwie 6,6 proc. z nich to osoby do 30. roku życia. Kolejne 9,8 proc. to osoby w wieku 31-35 lat, 13,9 proc. – 36-40 lat, 15,2 proc. – 41-45 lat, 19,4 proc. – 46-50 lat, 18,2 proc. – 51-55 lat, 11 proc. – 56-60 lat, a 6 proc. – w wieku 61 i więcej lat.

Warszawa: W co piątym oddziale nie ma lekcji religii. Uczniowie masowo rezygnują

Świeccy stanowią wśród katechetów 59,6 proc. Prawie co trzeci nauczyciel religii (30,3 proc.) to ksiądz diecezjalny. Natomiast siostry zakonne stanowią wśród katechetów 6,5 proc., zakonnicy – 3,3 proc., a alumni/diakoni – 0,3 proc.

Dane za rok szkolny 2023/2024: W liceach i technikach nawet 80 proc. uczniów nie uczęszcza na lekcje religii

(PS, GN)