ETUCE prowadzi kampanię edukacyjną „Spraw, aby nauczanie było atrakcyjne”. Promuje ją m.in. Dorota Obidniak z ZNP

„Aby zwiększyć atrakcyjność zawodu nauczyciela, należy obdarzyć nauczycieli i nauczycielki zaufaniem i zapewnić im autonomię zawodową!” – przekonuje m.in. Europejski Komitet Związków Zawodowych Edukacji (ETUCE) w kampanii edukacyjnej  #MakeTeachingAttractive  („Spraw, aby nauczanie było atrakcyjne”). Kampanię promuje m.in. Dorota Obidniak z biura ZNP.

Reprezentujący ponad 11 milionów nauczycieli w 51 krajach ETUCE zainicjował w ubiegłym roku ogólnoeuropejską kampanię na rzecz uczynienia nauczania atrakcyjnym.

127 organizacji członkowskich ETUCE, w tym ZNP, przedstawia w niej 10 postulatów adresowanych do decydentów w swoich krajach. Wzywają by systemy edukacji w ich krajach były oparte o odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, tak by zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację publiczną.

„Bez nauczycieli szkoły są tylko pustymi skorupami. Bez naukowców nie ma szkolnictwa wyższego. Na wszystkich poziomach edukacji wykwalifikowany personel ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji następnemu pokoleniu. Cięcia budżetowe w oświacie publicznej, presja prywatyzacyjna oraz zaniedbanie potrzeb w zakresie rekrutacji i dbania o pracowników skutkują niedoborami nauczycieli, starzeniem się kadry nauczycielskiej i pogarszającą się kondycją tego zawodu, co stwarza zagrożenie w edukacji dla wszystkich” – czytamy m.in. w zapowiedzi kampanii na stronie ETUCE- CSEE.

 

Dorota Obidniak, która pracuje jako koordynatorka ds. współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Biurze Zarządu Głównego ZNP, reklamuje „temat miesiąca” kampanii, który brzmi: „Promuj autonomię zawodową!”

Więcej o założeniach kampanii ETUCE można przeczytać tutaj a o autonomii zawodowej tutaj

(GN)

Fot: ETUCE

Nagroda ETUCE im. Kounki Damianovej dla ZNP. Odebrała ją Dorota Obidniak

Szymon Lepper: Odnowienie związków zawodowych to jedna z najważniejszych inicjatyw w europejskim i światowym ruchu związkowym