Szymon Lepper: Odnowienie związków zawodowych to jedna z najważniejszych inicjatyw w europejskim i światowym ruchu związkowym

„Czym jest odnowienie związków zawodowych? Najprościej rzecz ujmując to budowanie zdolności związkowców do wspólnego działania prowadzącego do zmiany. Pod tym prostym zdaniem kryje się jednak plan działania” – pisze Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP.

 

Odnowienie związków zawodowych to jedna z najważniejszych inicjatyw w europejskim i światowym ruchu związkowym. Dlatego warto wciąż do niej wracać i ciągle ją rozwijać. 4-5 grudnia br. w Antwerpii (Belgia) na szkoleniu ETUCE** spotkali się przedstawiciele związkowych zawodowych z: Niemiec, Portugalii, Litwy, Niderlandów, Włoch, Polski, Norwegii, Wielka Brytanii, Irlandii, Irlandii Północnej, Albanii, Kosowa, Serbii, Czarnogóry, Francji, Belgii, Turcji, Słowacji. Uczestnicy w większość byli przedstawicielami młodzieżówek w swoich organizacjach związkowych lub są odpowiedzialni za szeroko rozumiane kwestie organizacyjne w swoich związkach.

Czym jest odnowienie związków zawodowych? Najprościej rzecz ujmując to budowanie zdolności związkowców do wspólnego działania prowadzącego do zmiany. Pod tym prostym zdaniem kryje się jednak plan działania oraz szereg dokumentów opracowanych przez ETUCE, szczególnie podczas projektu „Twoja kolej!”, realizowanego w latach 2018-2020.

Podczas szkolenia w Antwerpii zajęliśmy się analizą porównawczą naszych organizacji związkowych, skupiając się głównie na komunikacji oraz wzmacnianiu organizacji przez dopuszczanie do głosu młodych związkowców i grup nie wystarczająco reprezentowanych. Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat przekształcania komunikacji i ogólnej narracji związku. Jako praktyczny przykład takiego działania mogłem przedstawić nasz pomysł na

Miasteczko Edukacyjne (październik 2022 r. w Warszawie) i pokazać jak w trakcie działalności Miasteczka zmieniliśmy narrację dotyczącą sytuacji środowiska edukacyjnego, jego problemów oraz potencjalnych rozwiązań, które zostały zawarte w naszych „Rekomendacjach (Rekomendacje Miasteczka Edukacyjnego są dostępne na stronie znp.edu.pl – przyp. red.). Równie istotnym zagadnieniem okazała się kwestia wprowadzania nowych członków w działalność związkową oraz eksplorowanie szerokiego zagadnienia idei związków zawodowych, w tym odpowiedzi na tzw. wielkie pytania typu: „Dlaczego robimy to co robimy?”, „Jaki głębszy sens mają nasze działania?”.

Jednym z wniosków ze spotkania jest stwierdzenie, że związki zawodowe nie mogą promować żadnej zmiany bez rzeczywistej zmiany wewnętrznej. A także stwierdzenie, że nie możemy stworzyć przestrzeni dla nowych członków bez dogłębnego poznania ich potrzeb.

CKMN w tej kadencji związkowej od samego początku jest mocno zaangażowany w rzeczywiste wprowadzanie idei odnowienia związków zawodowych w życie. Rozpoczęliśmy od przeniesienia projektu ETUCE „Your Turn: Teachers for trade union renewal” („Twoja kolej! Nauczyciele dla odnowienia związków zawodowych) na nasz rodzimy związkowy grunt przez seminarium pod tym samym tytułem, zorganizowane w listopadzie 2020 r.

Idea ta była silnie widoczna w naszych działaniach w Miasteczku Edukacyjnym w październiku 2022 r. (odbył się m.in. panel dyskusyjny dotyczący sytuacji młodych nauczycieli – przyp. red.). Stała się również fundamentem projektu dobrych praktyk i „Poradnika” opublikowanego w czerwcu br. Wymienione działania wraz z wieloma innymi działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego stawiają nas, na pierwszy rzut oka, w czołówce procesu odnowienia związków zawodowych w europejskiej edukacyjnej strukturze związkowej. Nie oznacza to, że można spocząć na laurach, gdyż wciąż mamy ogrom pracy do wykonania. Szczególnie w zakresie przeniesienia idei odnowienia do wszystkich poziomów organizacyjnych naszego Związku.

Szymon Lepper, przewodniczący CKMN ZNP

Fot: (autor – szkolenie ETUCE w Antwerpii)

**ETUCE – Europejski Komitet Związków Zawodowych Edukacji i Nauki – organizacja zrzeszająca edukacyjne związki zawodowe z krajów naszego kontynentu (w tym z Polski), jest partnerem społecznym Komisji Europejskiej i stanowi europejską strukturę Międzynarodówki Edukacyjnej (EI)

„Edukacja jest najważniejsza”. ZNP przypomina rekomendacje i postulaty uczestników oraz uczestniczek Miasteczka edukacyjnego

Jak skutecznie walczyć o prawa pracownicze? Młodzi związkowcy z CKMN ZNP dyskutowali o tym podczas seminarium w Berlinie

Obrady OKMN na Pomorzu. „Wyzwania i szanse dla młodych nauczycieli”

Szymon Lepper: Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe