Jak skutecznie walczyć o prawa pracownicze? Młodzi związkowcy z CKMN ZNP dyskutowali o tym podczas seminarium w Berlinie

W dniach 6-9 lipca odbyło się seminarium poświęcone ruchowi związkowemu oraz walce o prawa pracownicze w Polsce i w Niemczech. W wydarzeniu uczestniczyli Paulina Alagierska oraz Szymon Lepper z CKMN ZNP.

Seminarium zostało przygotowane przez dwie niemieckie organizacje: Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken (SJD – Die Falken) oraz Federację Niemieckich Związków Zawodowych (DGB).

W ramach seminarium młodzi nauczyciele i związkowcy z Polski odwiedzili m.in. Bundestag, gdzie spotkali się z parlamentarzystą Jensem Peickem, wywodzącym się z ruchu związkowego. W nowopowstałej siedzibie DGB dyskutowali z profesor socjologii Nicole Mayer-Ahują, która specjalizuje się w kwestiach dotyczących ruchu pracowniczego.

Mieli również okazję wziąć udział w proteście pracowników sklepów (głównie dużych sieciówek) organizowanym przez „Ver.di” związek członkowski DGB i wymienić się doświadczeniami w organizacji akcji protestacyjnych.

Kolejne dni seminarium delegacja CKMN ZNP spędziła w Centrum Edukacyjnym im. Kurta Löwensteina, w którym w formie warsztatowej nauczyciele i związkowcy z Polski i Niemiec pracowali m.in. nad kwestią tzw. „Uczciwej mobilności” (zapewnienia uczciwych warunkom pracy dla pracowników z ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE na niemieckim rynku pracy). Uczestnicy seminarium podjęli również temat organizowania ruchu związkowego wśród studentów na uniwersytetach.

(GN)

Dla Głosu Nauczycielskiego komentują:

Paulina Alagierska, Okręg Łódzki ZNP:

– Podczas seminarium miałam okazję poznać niesamowite młode osoby pełne zaangażowania i pasji. To, że byliśmy z różnych środowisk oraz państw pozwoliło spojrzeć na działalność związkową w szerszym kontekście oraz pojawiły się nowe pomysły. W pracy związkowej ważnym elementem jest budowanie relacji. Wydawałoby się, że dla tego scyfryzowanego pokolenia posty w mediach społecznościowych, wysyłanie maili jest lepszą formą komunikacji, natomiast okazuje się, że cenią oni także zwykłą rozmowę face to face. Warsztat, który dał mi do myślenia był związany ze studentami. Okazuje się, że jest to grupa, której problemy bardzo często są pomijane. Tak oczywiste rzeczy jak miejsce, gdzie mogą mieszkać lub stołówka, w której mogą zjeść nie powinny stanowić problemu, ale okazuje się, że często jest inaczej. Tego typu seminaria to nie tylko wiedza wyniesiona z warsztatów, ale również rozmowy w kuluarach, które są tak samo wartościowe oraz pozwalają na pozyskanie ciekawych pomysłów i spojrzenie na pewne wyzwania zupełnie inaczej

Szymon Lepper, Okręg Pomorski ZNP:

– Zetknięcie się z niemiecką rzeczywistością prawa pracy i warunków działalności związków zawodowych jest niezmiennie zaskakujące. Choć słowo zetknięcie należałoby chyba zastąpić określeniem „zderzenie”. Niestety, ale ustawa o związkach zawodowych i ogólny klimat polityczny dotyczący działalności związkowej pozostawia nas daleko w tyle nie tylko za Niemcami, ale wieloma innymi państwami Europy Zachodniej. Z drugiej strony trudne warunki, będące dla nas czymś normalnym, wymuszają na nas spore zaangażowanie i kreatywność, które często zaskakują naszych niemieckich partnerów. Zagadnieniem, którego najbardziej zazdroszczę niemieckim związkom jest możliwość powoływania swoich organizacji studenckich na poziomie uniwersyteckim. W naszych warunkach student nie podejmujący pracy zarobkowej nie jest pracownikiem i de facto nie może wstąpić do ZNP. Promowanie wiedzy na temat związków zawodowych i naszej organizacji jest zagadnieniem, którym musimy poważnie zająć się już teraz.

Niekorzystny dla wszystkich trend spadku uzwiązkowienia może zostać złagodzony, jeśli etap uświadamiania, jak ważna jest organizacja związkowa rozpoczniemy jeszcze przed zmianą studenta w pracownika placówki edukacyjnej. Wydaje mi się, że to wyzwanie jest w naszym zakresie sprawstwa. Powinniśmy również dążyć do wprowadzenia do naszego systemu edukacyjnego więcej zagadnień dotyczących ruchu związkowego i praw pracowniczych. Naciski na polityków w tym zakresie nie tylko mogą poprawić naszą sytuację w przyszłości, ale co jeszcze ważniejsze mogą przyczynić się do wzmacniania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Smutnym pytaniem, które się nasuwa jest, z którymi politykami możemy o tym rozmawiać?

(GN)

Fot: Zdjęcie z protestu Ver.di/CKMN ZNP

Obrady OKMN na Pomorzu. „Wyzwania i szanse dla młodych nauczycieli”

Paulina Alagierska-Jeśman: Doby brakowało, postanowiłam powiedzieć: stop

Szymon Lepper: Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe