FDDS złożyła w Sejmie petycję ws. przyjęcia rozwiązań chroniących dzieci przed przemocą w różnego rodzaju placówkach i instytucjach

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę złożyła w Sejmie petycję do wszystkich partii politycznych, o włączenie do swoich programów wyborczych rozwiązań chroniących dzieci przed przemocą w różnego rodzaju placówkach i instytucjach.

Aż 7 proc. dzieci doznało wykorzystania seksualnego, co oznacza, że w przeciętnej klasie średnio dwóch uczniów ma takie doświadczenie – podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Chce, by zmiany legislacyjne zapewniające dzieciom lepszą ochronę, były priorytetem przyszłego parlamentu. Swoje propozycje przekazała we wtorek do Sejmu.

„Apelujemy do rządzących, aby opracowali i wprowadzili przepisy, które zagwarantują, że szkoły, kluby sportowe, miejsca wypoczynku, świetlice i inne placówki pracujące z dziećmi będą skutecznie chroniły najmłodszych” – podkreśla Fundacja.

– Raz wyrządzonej dziecku krzywdy nie da się już cofnąć. Często zostaje ona z człowiekiem do końca życia, wywierając na nie niezauważany przez otoczenie wpływ. Dlatego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wierzymy, że kluczem do bezpiecznego dzieciństwa jest profilaktyka – systemowe zapobieganie wszelkim rodzajom przemocy i nadużyć wobec dzieci. Coraz częstsze doniesienia medialne o stosowaniu przemocy wobec dzieci w miejscach, gdzie powinny być bezpieczne, jak kluby sportowe, przedszkola czy żłobki to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość takich zachowań jest nie wykrywana lub pomijana. Według badań 7% dzieci doznało wykorzystania seksualnego, czyli w przeciętnej klasie średnio 2 uczniów ma takie doświadczenie..8% dzieci doznało przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony znanej osoby dorosłej spoza rodziny – mówi Renata Szredzińska, członkini zarządu FDDS.

– Dlatego apelujemy do przedstawicieli wszystkich partii o włączenie postulatu wprowadzenia ustawą standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, gdzie przebywają dzieci, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, kościołach, hotelach, szpitalach. Ochrona musi być pełna, systemowa i egzekwowalna. Każdy obywatel może włączyć się w to działanie, podpisując nasz apel o zapewnienie w Polsce właściwej legislacji. Mocno wierzymy w porozumienie ponad podziałami dla dzieci – podkreśla.

FDDS domaga się przyjęcia aktu prawnego, który nałoży na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek:

>> sprawdzania niekaralności wszystkich osób pracujących z dziećmi za przestępstwa umyślne na szkodę dzieci;

>> posiadania przez wszystkie podmioty pracujące z dziećmi kodeksów bezpiecznych relacji pracownik – dziecko;

>> opracowania przez wszystkie placówki i organizacje ścieżek szybkiego i skutecznego reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka;

>> przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad bezpiecznego kontaktu, rozpoznawania symptomów krzywdzenia i podejmowania interwencji.

Petycja  znajduje się tutaj

(GN)

Fot: FDDS/Facebook

„Powiedzmy STOP krzywdzeniu dzieci!” FDDS apeluje o podpisywanie petycji

FDDS: Jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym? „Rozmawiajmy w szkołach o relacjach, uczmy interwencji kryzysowej”